MENU

Aktivní projekty

Maker kultura ve školách

Naší snahou je přinášet inovace do výuky středních i základních škol Středočeského kraje. Proto přicházíme s unikátním programem převzatým ze zahraničí, jehož spoluautoři jsou experti z Mexika a Kanady. Metody využívané v programu mají původ ve Stanfordově univerzitě v USA, jedné z nejprestižnějších světových univerzit.

Průmysl 4.0

Čtvrtá průmyslová revoluce postupně zasahuje výrobní sféru, energetiku, dopravu a další oblasti života společnosti.

Kreativní vouchery

Kreativní voucher je jednorázová finanční podpora, určená pro podporu spolupráce malých a středních podniků s kreativci.

Welcome Office

Pomáháme zahraničním vědcům před a po příjezdu do regionu. Pracujeme s komunitou zahraničních vědců a studentů, kteří již v regionu žijí a pracují.

SIC v regionu

Cílem projektu SIC v regionu je poodhalit možnosti inovací obyvatelům, starostům a zástupcům podniků ve středních Čechách společně s uvedením příkladů, jak je co nejlépe využít. Středočeské inovační centrum chce tímto projektem podpořit diskuzi  na témata, která aktuálně pálí daný region a přijít s konkrétním řešením. 

Inovace v srdci

Platforma má za úkol přinášet informace o inovačním prostředí Středočeského kraje. Naším cílem je propojovat, informovat, edukovat a přinášet příležitosti v oblasti inovací, vědy, výzkumu a podnikání.

Digitalizace

Díky digitalizaci zefektivníte svou výrobu a stanete se flexibilnější pro své zákazníky.

Mapování a propagace

Mapujeme činnost výzkumných center a univerzit ve Středočeském kraji a výsledky představujeme třem cílovým skupinám.

Ukončené projekty

The City of the Future

Vize přeměny Středočeského kraje na region budoucnosti

RI2 Integrate

Cílem projektu je využití výhod již existujících excelentních projektů EU v oblasti výzkumu a vývoje.

Týden Inovací 2020

Letošní 5. ročník veletrhu Týden Inovací představí ty nejzajímavější novinky z oblasti inovací v ČR i zahraničí!

Evaluation of V4 Smart Cities

Cílem projektu je zhodnotit současný stav konceptu Smart City v regionu V4 a poskytnout komplexní srovnávací přehled.

Ketgate

Brána do infrastruktury klíčových umožňujících technologií pro MSP ve Střední Evropě – impuls pro nový nadregionální inovační ekosystém

D-STIR

D-STIR je důležitý pro budoucí nastavení rámcových podmínek v oblasti inovací v Podunajském regionu.

Pomáháme v krizi

Efektivním nástrojem Středočeského kraje v boji proti koronaviru je také Středočeské inovační centrum (SIC).

Středočeské inovační vouchery

Program Asistence

Podpora přípravy nových strategických projektů s významným dopadem na inovační prostředí v kraji.

Věda v srdci inovací

Na platformě „Věda v srdci inovací“ najdete přehledně a na jednom místě aktuální technologické vybavení, výzkumné a vývojové služby a klíčovou expertízu vybraných výzkumných center ve Středočeském kraji, které mají potenciál pro spolupráci s firmami či obcemi.

Kulturní a kreativní průmysly

Kulturní a kreativní průmysly jsou založeny na lidské tvořivosti, mají schopnost vytvářet inovativní výrobky.

Aliance pro vodu

Platforma si klade za úkol řešení problematiky vody a vodního hospodářství na území Středočeského kraje.

Startup vouchery

Program podporuje rozvoj startupů s inovativním produktem a technologickými řešeními, které mají růstový potenciál do budoucna.

Inovační vouchery

Program podporuje spolupráci firem s výzkumnými organizacemi na jasně definovaném projektu, který přinese další rozvoj firmy.

Platinn

Program usnadňuje firmám odhalení problémů, inovačních příležitostí a realizaci změn vedoucích k rozvoji a růstu firmy.