Projekt vhodný pro:

Průmysl 4.0

Čtvrtá průmyslová revoluce postupně zasahuje výrobní sféru, energetiku, dopravu a další oblasti života společnosti. Je velkou výzvou především pro český průmysl, jehož fungování je určující pro dlouhodobou konkurenceschopnost České republiky. Vláda České republiky podpořila iniciativu Průmysl 4.0 svým usnesením z 24. 8. 2016 a dalším usnesením ze dne 15. 2. 2017 ustavila Alianci Společnost 4.0.


Iniciativa Průmysl 4.0 předpokládá nutnost větší synergie akademické sféry, velkých, středních a malých podniků, výrobců i uživatelů automatizačních a informatických technologií. Více než kdykoliv předtím – a to zejména díky velkým investičním nákladům při zavádění principů Průmyslu 4.0, rychlosti technologických změn a standardizaci – je třeba vzájemně propojovat všechny aktéry ovlivňující výrobní sféru.

Hlavní cíle, aktivity, sturkturu a další informace naleznete na stránkách NÁRODNÍHO CENTRA PRŮMYSLU 4.0

Středočeské inovační centrum je jedním z osmi hlavních zakládajících partnerů NCP 4.0
NCP 4.0. Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky, CIIRC.

Zdroj: NCP 4.0 a SIC

SIC patří mezi osm hlavních zakládajících partnerů NCP 4.0. Díky tomu může zprostředkovat svým partnerům z oblasti průmyslu i VaVaI mimořádný přístup k akcím a aktivitám NCP 4.0. Mezi nimi např. účast na odborných akcích, propagaci technologií a případových studií nebo networkingu. 

Pozvánka na snídani s diskuzí na téma autonomní vozidla + pozvánka na veletrh Automatica 2018

SIC se zúčastnilo Dne otevřených dveří v Testbedu pro Průmysl 4.0 CIIRC ČVUT

30. 5. 2018 znovu otevřel Testbed pro Průmysl 4.0 a Národní centrum Průmyslu 4.0 CIIRC ČVUT dveře firmám i veřejnosti. 

Živý vstup ze Studia 6 České televize můžete shlédnout zde v čase 0:50

Testbed pro Průmysl 4.0 je experimentální pracoviště pro testování inovativních řešení a procesů pro tzv. chytré továrny. Testbed představuje naprosto unikátní koncept zkušební výrobní linky, která díky variabilitě strojů, robotů a softwarových nástrojů včetně kombinace rozšířené i virtuální reality umožnuje testovat postupy Průmyslu 4.0 před jejich zavedením do reálné průmyslové výroby.

Národní centrum Průmyslu 4.0 (NCP 4.0) má za cíl především šíření osvěty o Průmyslu 4.0 a rozvíjení úzké spolupráce akademické a průmyslové sféry.

Více ZDE

Kontaktní osoby

Luboš Lichtenberk

RIS3 analytik

+420 775 742 446 | lichtenberk@s-ic.cz

+420 246 083 190  |  info@s-ic.cz