Projekt vhodný pro:

Průmysl 4.0

Čtvrtá průmyslová revoluce postupně zasahuje výrobní sféru, energetiku, dopravu a další oblasti života společnosti. Je velkou výzvou především pro český průmysl, jehož fungování je určující pro dlouhodobou konkurenceschopnost České republiky. Vláda České republiky podpořila iniciativu Průmysl 4.0 svým usnesením z 24. 8. 2016 a dalším usnesením ze dne 15. 2. 2017 ustavila Alianci Společnost 4.0.


Iniciativa Průmysl 4.0 předpokládá nutnost větší synergie akademické sféry, velkých, středních a malých podniků, výrobců i uživatelů automatizačních a informatických technologií. Více než kdykoliv předtím – a to zejména díky velkým investičním nákladům při zavádění principů Průmyslu 4.0, rychlosti technologických změn a standardizaci – je třeba vzájemně propojovat všechny aktéry ovlivňující výrobní sféru.

Hlavní cíle, aktivity, sturkturu a další informace naleznete na stránkách NÁRODNÍHO CENTRA PRŮMYSLU 4.0

Středočeské inovační centrum je jedním z osmi hlavních zakládajících partnerů NCP 4.0
NCP 4.0. Český institut informatiky, robotiky a kybernetiky, CIIRC.

Zdroj: NCP 4.0 a SIC

SIC patří mezi osm hlavních zakládajících partnerů NCP 4.0. Díky tomu může zprostředkovat svým partnerům z oblasti průmyslu i VaVaI mimořádný přístup k akcím a aktivitám NCP 4.0. Mezi nimi např. účast na odborných akcích, propagaci technologií a případových studií nebo networkingu. 

Na konferenci Digital Touchpoints of Industry 4.0, promluví Roland Sommer z Platform Industry 4.0 a Christian Blobner z  Fraunhofer Institute for Factory Operation and Automation IFF, o zkušenostech s fungováním Průmyslu 4.0 v Rakousku a v Německu. Konference bude probíhat 30.května 2018 v budově CIIRC ČVUT.

Dne 30. května 2018, Národní centrum Průmyslu 4.0 pořádá již 2. den otevřených dveří v Testbedu pro Průmysl 4.0


Tisková konference Město budoucnosti 2035 – Smart osvětlení, bude probíhat 26.dubna 2018 v Hotelu Esplanade Praha.


Pozvánka na seminář Financování pražských a středočeských firem

  • Kdy: 13. 3. 2018 od 13:30 h
  • Kde: CIIRC, 10. patro Penthouse (vchod A), Jugoslávských partyzánů 1580/3, Praha 6

Seminář je určený především pro majitele, ředitele a finanční ředitele malých a středně velkých firem. V rámci semináře se setkáte s významnými českými odborníky na problematiku Průmyslu 4.0 a jeho financování a budete mít možnost s nimi probrat konkrétní záležitosti týkající se Vaší společnosti. Součástí semináře je také občerstvení a závěrečný networking.

Účast na semináři je třeba registrovat prostřednictvím registračního formuláře ZDE


TESTBED PRO PRŮMYSL 4.0 A NÁRODNÍ CENTRUM PRŮMYSLU 4.0 OTEVŘEL SVÉ DVEŘE FIRMÁM A STUDENTŮM

Testbed pro Průmysl 4.0 a Národní centrum Průmyslu 4.0 uspořádali dne 29. 1. den otevřených dveří, jehož cílem bylo umožnit především malým a středním podnikům navázat kontakty v oblasti Průmyslu 4.0 a nahlédnout do činnosti obou subjektů, které fungují v rámci Českého institutu informatiky, robotiky a kybernetiky ČVUT (CIIRC). V dopoledních hodinách byly dveře otevřené i pro studenty českých středních a vysokých škol.

Více v příložené tiskové zprávě

©Roman Sejkot, CIIRC ČVUT

Kontaktní osoby

Luboš Lichtenberk

RIS3 analytik

+420 246 083 196 | lichtenberk@s-ic.cz

+420 246 083 190  |  info@s-ic.cz