Knihovna

MENU

Naše knihovna nabízí volně ke stažení dokumenty, které jsou výsledkem naší činnosti a informace v nich obsažené nám pomáhají rozvíjet inovační ekosystém ve Středočeském kraji. Dáváme je zde k dispozici, protože si myslíme, že mohou pomoci i vám.

Vyhodnocení našich programů a pilotních projektů

SIC jako aplikační garant – výstupy projektů

Metodika plánování veřejných prostranství malých obcí – výsledek projektu podpořeného Technologickou agenturou ČR, do kterého je SIC zapojen jako aplikační garant.

Twinning

Zprávy z našich twinnigových aktivit zahrnující seznámení s tématem a návrh přenosu dobré praxe do prostředí ČR.

Analytické dokumenty

Oficiální publikace SIC

Publikace, které jsme vydali i v tištěné podobě, najdete zde.