MENU

Danube Framework for Responsible Research and Innovation using Socio-Technical Integration

(Odpovědný výzkum a inovace díky propojení společensko vědního a technického přístupu v regionu Podunají)

Akronym: D-STIR

Číslo projektu: DTP1-1-019-1.1

Doba realizace: od 1. 1. 2017 do 30. 6. 2019

Celkový rozpočet: 1,9 mil. eur

Spolufinancování: Evropský fond regionálního rozvoje (1,66 mil. eur)

Cílem projektu

je zlepšení podmínek pro inovace v Podunají začleněním principů odpovědného výzkumu a inovací a tím i podpoření jejich realizace také s ohledem na společenské, environmentální a etické dopady.

D-STIR je důležitý pro budoucí nastavení rámcových podmínek v oblasti inovací v Podunajském regionu, neboť inovace mají významné socioekonomické dopady na společnost.

Nerovnoměrný hospodářský vývoj se odráží v kapitálu, výdajích a infrastruktuře včetně rizika nepřiměřeného politického vlivu na výzkum a vývoj.

Quadruple Helix je model zaměřený na vztahy mezi univerzitami, průmyslem, vládou a veřejností, které však ne zcela fungují.

RRI & STIR

Inovace vznikající prostřednictvím odpovědného výzkumu (Responsible Research Innovation – RRI) mohou lépe zapojit společnost do aktivit výzkumu a inovací v následujících šesti klíčových oblastech:

 • Angažovaná společnost
 • Rovnost pohlaví
 • Řízení
 • Etika
 • Volný přístup
 • Vědecké vzdělávání

Další významnou realizovanou aktivitou v projektu je tzv. výzkum sociálně-technické integrace
(z angl. Socio-Technical Integration Research, zkráceně STIR).

Tuto metodu vytvořil Dr. Erik Fisher
(Arizona State University, USA).

Využívá se již v 10 zemích světa, na 3 kontinentech a v 30 univerzitních a soukromých laboratořích (v Evropě – v Belgii, Holandsku, Velké Británii, Španělsku, Dánsku a Maďarsku).

Výstupem projektu bude přizpůsobená metoda STIR podmínkám Podunají.

Odkaz na stránky projektu: http://www.interreg-danube.eu/approved-projects/d-stir

Projektoví partneři:

 • Agenția pentru Dezvoltare Regională Sud-Est (Rumunsko)
 • Cassovia Life Sciences (Slovensko)
 • First Hungarian Responsible Innovation Association (Maďarsko)
 • ELI-HU Non-profit Kft. (Maďarsko)
 • Razvojni center Srca Slovenije, d. o. o. (Slovinsko)
 • ELI Beamlines (Česká republika)
 • Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica si Inginerie Nucleara Horia Hulubei (Rumunsko)
 • bwcon: Geschäftsstelle GmbH (Německo)
 • Csongrád Megye (Maďarsko)
 • Středočeské inovační centrum (Česká republika)
 • Rozvojna agencija Srce Istrie d.o.o. (Chorvatsko)
 • Sarajevska regionalna razvojna agencija SERDA d.o.o. (Bosna a Hercegovina)