Program Asistence

Středočeské inovační vouchery
MENU

Stručný popis: Program Asistence je součástí projektu „Smart Akcelerátor II ve Středočeském kraji“, který realizuje SIC a Středočeský kraj, a podporuje přípravu strategických projektů veřejných subjektů (výzkumných organizací, vysokých škol, obcí apod.) a podniků, a to do formy žádosti do dotačního programu, nebo studie proveditelnosti pro libovolný zdroj financování.

Cíl: Cílem je podpořit přípravu nových strategických projektů s významným dopadem na inovační prostředí ve Středočeském kraji.

Financování:

Celková alokace finančních prostředků: 7.000.000 Kč

Minimální výše podpory na 1 projekt: 150.000 Kč

Maximální výše podpory na 1 projekt: 500.000 Kč

Spolufinancování ze strany příjemce podpory: 15 % podnikatelský subjekt, 5 % veřejnoprávní subjekt

Dotace je proplácena zpětně po realizaci projektu na základě schválení předloženého vyúčtování

Výzva je průběžná, tj. přijaté žádosti jsou hodnoceny a schvalovány průběžně.

Příjem žádostí: od 25. 9. 2020, 8.00h

Úplné informace a dokumentace jsou k dispozici na stránkách Středočeského kraje zde.