MENU

Embeddedness of high quality research infrastructures in the Danube Region

(Usazení vysoce kvalitních výzkumných infrastruktur v Podunají)

Akronym: RI2integrate

Číslo projektu: DTP1-1-184-1.1

Doba realizace: od 1. 1. 2017 do 30. 9. 2019

Celkový rozpočet: 1,9 mil. eur

Spolufinancování: Evropský fond regionálního rozvoje (1,66 mil. eur)

Cílem projektu

je využití výhod již existujících excelentních projektů EU v oblasti výzkumu a vývoje. Spojovacím prvkem mezi regiony Podunají je nová výzkumná infrastruktura financovaná z dotací EU přesahujících 850 mil. eur, a to vysoce výkonné lasery ELI, postupně instalované v České republice, Maďarsku a Rumunsku.

Podnětem k realizaci projektu RI2integrate byla analýza již realizovaných investičních projektů v regionech širšího Podunají, na základě které se ukázal nedostatek spolupráce mezi výzkumnými institucemi a malými a středními podniky.

Byl tedy zahájen projekt, jehož cílem je využít výhod existujících projektů excelentních výzkumných infrastruktur EU pro ekonomický rozvoj, a to jejich lepším zapojením do regionálních systémů na základě nově vyvinutých inovativních nástrojů.

Z uvedených důvodů je projekt zaměřen na stávající projekty ELI, které tvoří novou výzkumnou infrastrukturu celoevropského i celosvětového významu.

Projektoví partneři:

  • ELI-HU Nonprofit Kft.  (Maďarsko)
  • Közép-dunántúli Regionális Innovációs Ügynökség Nonprofit Kft. (Maďarsko)
  • Institutul National de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica si Inginerie Nucleara Horia Hulubei  (Rumunsko)
  • ELI Beamlines  (Česká republika)
  • FH JOANNEUM Gesellschaft mbH  (Rakousko)
  • INOVAcija Zadar  (Chorvatsko)
  • Univerza v Mariboru  (Slovinsko)
  • Magurele High Tech Cluster  (Rumunsko)
  • Středočeské inovační centrum  (Česká republika)
  • Razvojna agencija Srbije  (Srbsko)

Odkaz na stránky projektu:

ZDE