GDPR

MENU

Středočeské inovační centrum, spolek (dále jen „SIC“) zpracovává osobní údaje v souladu s požadavky nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; GDPR). SIC je správcem (v některých případech pouze zpracovatelem) osobních údajů.

Kontaktní adresa správce:

Středočeské inovační centrum, spolek, Strakonická 3367, 150 00 Praha 5
e-mail: , ID datové schránky: ucdungk
SIC, na základě povinnosti uložené mu obecným nařízením, jmenovalo Pověřence pro ochranu osobních údajů, který je kontaktní osobou pro řešení Vašich dotazů, požadavků nebo žádostí.

Kontaktní adresa pověřence pro ochranu osobních údajů:

Radovan Vaštyl
kontakt:

Získávání a zpracovávání osobních údajů

Když navštívíte naše webové stránky, zaznamenají naše webové servery standardním způsobem IP adresu, která vám byla přidělená poskytovatelem internetových služeb, webovou stránku, z které nás navštívíte, webové stránky, které u nás navštívíte, a také datum a délku návštěvy. Jiné osobní údaje (jméno, kontakt…) se zaznamenají jen tehdy, když nám je poskytnete z vlastní vůle, například v rámci registrace na naše akce nebo pro uzavření smlouvy.

Použití osobních údajů

Vložení osobních údajů (zpravidla jméno, příjmení, e-mail; ev. název společnosti, tel. číslo) na některé z našich stránek je podmíněno Vaším výslovným souhlasem a specifikací účelu jejich užití.
Primárním důvodem zpracování Vašich údajů je správa registrací k jednotlivým akcím a kurzům a možnost Vás kontaktovat v případě Vašeho dotazu, změny v pořádání akce atp. V případě, že s tím vyslovíte souhlas, pak rovněž k remarketingu – v našem případě nabídce obdobných, námi pořádaných či spolupořádaných akcí či kurzů, případně zasílání informačního elektronického newsletteru.

Vaše údaje dále můžeme zpracovávat pro:

  • zlepšení kvality našich služeb,
  • individuální kontakt prostřednictvím emailu,
  • provádění analýz a měření návštěvnosti

Kdo všechno bude mít k Vašim údajům přístup?

Vaše osobní údaje neprodáváme, nevyměňujeme ani nepřevádíme třetím stranám. To nezahrnuje důvěryhodné třetí strany, které nám pomáhají s provozem našich webových stránek nebo vedením našeho podnikání, pokud se strany dohodnou, že tyto informace jsou důvěrné. K vašim osobním údajům mají přístup naši pověření zaměstnanci. Pro zajištění konkrétních zpracovatelských operací, které nedokážeme zajistit vlastními silami, využíváme služeb a aplikací zpracovatelů, kteří soulad s GDPR zajišťují rovněž. Jsou to poskytovatelé následujících platforem MailChimp, Facebook, Google. Registrační údaje pro akce (jméno, příjmení, firma/instituce) v listinné podobě dokládáme rovněž jakožto příjemci dotace projektu Smart Akcelerátor Ministerstvu školství ČR, jsou však v rovině důvěrné (v režimu tzv. veřejnoprávního zpracování osobních údajů).

Jak dlouho uchováváme vaše údaje

Vaše osobní údaje na základě vašeho souhlasu uchováváme po dobu 15 let. Výjimkou jsou údaje ve smlouvách a fakturách, u nichž se lhůta o jejich uchovávání řídí zákonem o účetnictví. Po uplynutí této lhůty budeme opět požadovat aktualizaci vašeho souhlasu se zpracováním osobních údajů. Kdykoli v průběhu této lhůty máte právo svůj souhlas odvolat anebo změnit jeho rozsah na níže uvedeném mailu.

Vaše práva v souvislosti s ochranou osobních údajů

V souvislosti s ochranou osobních údajů máte řadu práv. Pokud budete chtít některého z těchto práv využít, prosím, kontaktujte nás prostřednictvím e-mailu: