MENU

Cílem projektu SIC v regionu je poodhalit možnosti inovací obyvatelům, starostům a zástupcům podniků ve středních Čechách společně s uvedením příkladů, jak je co nejlépe využít. Středočeské inovační centrum chce tímto projektem podpořit diskuzi  na témata, která aktuálně pálí daný region a přijít s konkrétním řešením. 

Středočeský kraj se svými 26 výzkumnými instituty patří  na světovou mapu excelentního výzkumu. Svým zaměřením na základní i aplikovaný výzkum je jejich potenciál nejen pro středočeskou ekonomiku velice významný. Výzkumná pracoviště ČVUT, Fyzikální ústavy AV ČR, BIOCEV, ELI Beamlines, Výzkumný ústav včelařský – to je jen zlomek institucí ve Středočeském kraji, které mají věhlas po celém světě. Byla by proto velká škoda, kdyby obyvatelé středočeského kraje nevěděli, jaký výzkum v katastru svého kraje mají a že jsou to právě jejich sousedské výzkumné ústavy, které hledají odpovědi na otázky týkající se jejich zdraví a prosperity. Například UCEEB a Fakulta strojní ČVUT v Praze ve spolupráci s Botanickým ústavem AV ČR se podílí na úspěšném výzkumu získávání vody ze vzduchu a řeší tak problém sucha, který se týká každého z nás. ÚJV Řez vyvíjí systém chytrých řešení pro bezpečnější a rychlejší dopravu pomocí použití vodíku a Výzkumný ústav včelařský od roku 1985 nabízí systém boje proti parazitickému roztoči Varroa, který svoji vysokou účinností a minimalizací dávek veterinárních léčivých přípravků nemá ve světě konkurenci.

Tato pestrost výzkumných aktivit a významná koncentrace výzkumných institucí ve Středočeském kraji je jedním z důvodů, proč jsme v SICu zavedli výjezdové panelové diskuze, které se snaží o lepší informovanost a propojenost kraje, který patří k evropským regionům budoucnosti.

Kontaktujte nás
Kontaktujte mě