MENU

Central European SME Gateway to Key-enabling Technology Infrastructures – Sparking a new Transnational KET Innovation Ecosystem

(Brána do infrastruktury klíčových umožňujících technologií pro MSP ve Střední Evropě – impuls pro nový nadregionální inovační ekosystém)

Akronym: KETGATE

Číslo projektu: CE1188

Doba realizace: od 1. 7. 2017 do 31. 8. 2020

Celkový rozpočet: 2,02 mil. eur

Spolufinancování: Evropský fond regionálního rozvoje (1,66 mil. eur)

Klíčové umožňující technologie (z angl. Key Enabling Technologies, KET) jsou hybnou silou inovací a důležitým impulsem pro inteligentní a udržitelný hospodářský růst v Evropě, který zajistí budoucí životaschopnost naší společnosti. Existují však velké rozdíly v přístupu malých a středních podniků ke KET v Evropě.

Projekt KETGATE spojuje organizace podporující firmy a výzkumné organizace, které pomáhají malým a středním podnikům získat přístup k technologiím v oblasti pokročilých materiálů, fotoniky a mikro a nano-elektronice v dopravě, zdravotnictví a potravinářství.

Za tímto účelem bude u 8 partnerů společně s 19 asociovanými partnery (za ČR Středočeské inovační centrum a Fyzikální ústav Akademie věd ČR) vybudována síť inteligentních přístupových bodů ke KET na úrovni výzkumných center v celé Střední Evropě, která bude poskytovat poradenství malým a středním podnikům v oblasti aplikací KET.

V pilotních projektech nabízejí společně vyvinuté modely služeb vybraným společnostem konkrétní uplatnění KET prostřednictvím přeshraniční spolupráce. Celkově bude síť inteligentních přístupových bodů podporovat alespoň 90 malých a středních podniků ze středoevropských regionů, jakož i alespoň 15 mezinárodních pilotních dohod o spolupráci.

Kromě toho budou uzavřeny smluvní závazky s 20 dalšími organizacemi, které rozšiřují a posilují síť. Projekt tedy nejen přispěje ke konkurenceschopnosti malých a středních podniků ve střední Evropě, ale také vytvoří významné změny pro celý region podporou regionálních strategií inteligentní specializace (RIS3).

Webová stránka projektu: http://www.interreg-central.eu/Content.Node/KETGATE.html

Projektoví partneři:

  • Steinbeis-Europa-Zentrum der Steinbeis Innovation sGmbH (Německo)
  • Veneto Innovazione (Itálie)
  • Institute of Logistics and Production Engineering, Bay Zoltán Nonprofit Ltd. (Maďarsko)
  • Jožef Stefan Institute (Slovinsko)
  • Národní klastrová asociace (Česká republika)
  • Górnośląska Agencja Przekształceń Przedsiębiorstw S.A. (Polsko)
  • Tera Tehnopolis d.o.o. (Chorvatsko)
  • Wirtschaftsagentur GmbH Biz-up (Rakousko)