Kulturní a kreativní průmysly

MENU

Co jsou kulturní a kreativní průmysly

Kulturní a kreativní průmysly jsou založeny na lidské tvořivosti, kterou dovedou komercializovat. Mají schopnost vytvářet inovativní finální výrobky s vysokou přidanou hodnotou, pro které velmi často využívají i kulturní dědictví. Jsou založeny na kompetencích, které jsou nenahraditelné automatizací.

KULTURNÍ A KREATIVNÍ PRŮMYSLY

 • Kreativní média
  Film, video, animace, hry, televize, rádio, tvorba reklamy, intermédia, světelný design, videomapping, literatura, nakladatelské činnosti, volné umění a galerie, fotografie, tištěné a digitální publikování,.
 • Kreativní řemesla
  Architektura, design (módní, produktový, průmyslový), umělecká řemesla, gastronomie.
 • Scénická umění
  Divadlo, hudba a tanec.
 • Zdroje kreativity
  Instituce, které mají sbírky, např. muzea, galerie nebo i knihovny, archivy, památkové fondy.

Uvítáme Vaše náměty a zájem o spolupráci