MENU

Co jsou kulturní a kreativní průmysly

Jsou to obory, které jsou založeny na lidském umu a nejsou nahraditelné roboty. Patří mezi ně umělecká řemesla, design, architektura, počítačové hry, muzea, divadlo, tanec a nový cirkus či lokální gastronomie. Obvykle propojují uměleckou tvorbu, technologie, materiály či kulturní dědictví.

Co všechny zdánlivě nesourodé obory spojuje?

Lidé, kteří svou tvořivostí a umem vytvářejí výrobky nebo služby s vysokou přidanou hodnotou nejen ekonomickou, ale i společenskou. Přispívají k inovacím, vzdělávání, zlepšují image podnikům, městům, krajům i naší zemi. Jsou základem kultivovaného turismu, krášlí veřejné prostředí, oživují kulturní památky, pečují o krajinu a spojují lidi.

 

KULTURNÍ A KREATIVNÍ PRŮMYSLY

 • Kreativní média
  Film, video, animace, hry, televize, rádio, tvorba reklamy, intermédia, světelný design, videomapping, literatura, nakladatelské činnosti, volné umění a galerie, fotografie, tištěné a digitální publikování,.
 • Kreativní řemesla
  Architektura, design (módní, produktový, průmyslový), umělecká řemesla, gastronomie.
 • Scénická umění
  Divadlo, hudba a tanec.
 • Zdroje kreativity
  Instituce, které mají sbírky, např. muzea, galerie nebo i knihovny, archivy, památkové fondy.

PROČ STŘEDOČESKÝ KRAJ PODPORUJE KULTURNÍ A KREATIVNÍ PRŮMYSLY

Kulturní a kreativní průmysly mohou pomoci oživit středočeskou ekonomiku a pomoci podnikům vytvářet originální výrobky či služby a pronikat s nimi na zahraniční trhy. V roce 2018 činily neuvěřitelných 11 % hrubé přidané hodnoty Středočeského kraje a v roce 2017 v nich bylo zaměstnáno 7,5 % obyvatel. Kulturní a kreativní průmysly mají vyšší přidanou hodnotu na pracující osobu ve výši průměrné mzdy, jak prokazuje analýza ministerstva průmyslu a obchodu, která mj. uvádí, že kreativní průmysl má o více než 50 % vyšší průměrnou mzdu než zpracovatelský průmysl. Kulturní a kreativní průmysly představují významnou část ekonomiky všech vyspělých zemí, například v Německu, Nizozemsku, Rakousku nebo ve Velké Británii. Jsou rovněž jednou z priorit Evropské unie, protože mají potenciál vytvářet inovace a pracovní místa, zejména z duševního vlastnictví. V rozpočtu na léta 2021-2027 vyčlenila Evropská komise 1,8 bil. euro pro rozvoj tohoto progresivního sektoru.

Kulturním a kreativním průmyslům ve Středočeském kraji je věnována i speciální webová stránka www.kreativnistrednicechy.cz

Uvítáme Vaše náměty a zájem o spolupráci