Výzkumné organizace

MENU

Ve Středočeském kraji se nachází přes dvacet špičkových vědecko-výzkumných pracovišť s inovačním potenciálem a výzkumnou excelencí v řadě tradičních i zcela nových oborů. Mapujeme jejich potřeby a vytváříme programy pro jejich podporu a k posílení pozitivních dopadů na region. Vyhledáváme příležitosti k propojení výzkumné a akademické sféry s průmyslem, podporujeme přenášení vědeckých poznatků do praxe a propagujeme jejich výsledky. Zapojujeme vědce do mezinárodních projektů a napomáháme jejich růstu. Lákáme zahraniční kapacity na kariérní příležitosti v regionu.

Není většího dobrodružství než vědy