Maker kultura ve školách

MENU

Učení a rozvoj technických i celoživotních dovedností skrze tvoření. O tom je projekt Maker kultura ve školách!

Naší snahou je přinášet inovace do výuky středních i základních škol Středočeského kraje. Proto přicházíme s unikátním programem převzatým ze zahraničí, jehož spoluautoři jsou experti z USA a Mexika. Metody využívané v programu mají původ v nejprestižnějších světových univerzitách, Stanfordově univerzitě a MIT.

 • Základem programu jsou prověřené metody a přístupy:
  • Gradual Immersion Method: od 2D přes 3D až k rozšířené realitě
  • Design Thinking: uživatelsky orientovaný přístup
  • Myšlenková mapa Trayekta
  • Maker nástroje
 • Od nápadu k prototypu: studenti formou rychlého prototypování řeší problémy na lokální i globální úrovni, které vycházejí z cílů udržitelného rozvoje OSN
 • Tento uživatelsky orientovaný program zahrnuje sebehodnocení studentů i učitelů a vědecký přístup založený na důkazech
 • Mezi používané pomůcky patří prototypovací sady s mikropočítačem, 3D tiskárny, řezačky a další
 • Program kombinuje technické dovednosti a dovednosti potřebné pro 21. století (např. kritické myšlení, spolupráce, komunikační dovednosti, design) a rozvíjí je současně! U studentů, kteří nejsou technicky orientováni, vede ve zvýšení zájmu o technické a přírodovědné obory. U technicky zaměřených studentů naopak rozvíjí dovednosti k podnikavosti.

Jako první otestovala tento program Střední průmyslová škola Emila Kolbena v Rakovníku v listopadu 2019. Video z proběhlého workshopu si prohlédněte níže:

Projekt byl představen 30. května 2020 během posledního ročníku Maker Faire Prague, který proběhl online. Na listopad 2020 je plánován tzv. Ideathon pro učitele Středočeského kraje a všechny nadšence Maker kultury. Významného milníku projektu Maker kultura ve školách bylo dosaženo v srpnu 2020, kdy se díky spolupráci se Vzdělávacím institutem Středočeského kraje podařilo získat akreditaci této metody od Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy na následující 3 roky. Kromě toho očekáváme, že do konce tohoto roku získá 5 českých učitelů certifikaci s názvem „Maker Fundamentals Certified Technical Collaborator“, která jim umožní tuto metodu předávat dále.