Digitalizace pro firmy

MENU

Digitalizace je nový způsob myšlení

Díky digitalizaci zefektivníte svou výrobu a stanete se flexibilnější pro své zákazníky. Digitalizace vám ušetří čas, energii i materiál.  Získejte nejnovější poznatky z oblasti výrobních a digitálních technologií. Načerpejte zkušenosti od expertů.

a

Co může digitalizace a moderní technologie přinést právě ve Vaší firmě?

Možností je celá řada…

  • Zvýšení a stabilizace kvality prostřednictvím automatizace výroby
  • Zachování výrobního know-how – digitalizací výrobních postupů nahradí pracovní operace, závisející na znalosti a zručnosti pracovníků, která se buduje měsíce i roky ale odchází spolu s pracovníkem
  • Flexibilnější nabídku zákazníkům – 3D tisk a aditivní technologie umožní výrobu dle specifických požadavků až na úrovni jednotlivých kusů
  • Nové služby zákazníkům, kteří mají online informace o stavu zakázky, přístup výrobní dokumentaci atd.
  • Vyšší efektivitu – díky lepší optimalizaci a řízení od výroby až po logistiku
  • Nižší materiálovou náročnost, a tedy i nižší náklady při zachování vlastností výrobku díky topologické optimalizaci
  • Udržitelnost výroby z hlediska životního prostředí – automatická regulace spotřeby tepla, vody, energie, materiálová optimalizace, menší množství odpadů snižuje nejen dopad na životní prostředí ale i náklady na výrobu
  • Nižší fluktuace a personální náklady díky nasazení kolaborativních robotů na pracoviště s těžkou nebo opakující se prací s obvykle vysokou fluktuací výrazně sníží celkové personální náklady, umožňuje jednodušší zavedení 2. a 3. směny. Ergonomická optimalizace díky digitálnímu výrazně snižuje náklady na kompenzace nemocí z povolání atd.

Úvodní analýza

Sběr dat a analýza situace ve firmě je klíčovým vstupním nástrojem pro zavádění automatizace a digitalizaci výroby. Díky tomu lze rozhodovat jak a kde začít. Náš tým pomůže se sběrem dat, jejich analýzou a interpretací. To vám ukáže, kde se vyplatí do digitalizace investovat a může to přinést rychlé výsledky. Audit ve firmě nezabere více než 2 dny a je vstupem do další spolupráce s námi.

Konzultační podpora

S pomocí některého z našich zkušených expertů vám pomůžeme s přípravou konkrétního digitalizačního projektu ve firmě. Společně s expertem naplánujete potřebné změny, pomůže vám vybrat konkrétní řešení a ohlídá jeho zavedení do výroby a nastavení správné funkčnosti.

Technologická optimalizace

Zhodnotíme technologické procesy, prvky a postupy ve vaší firmě. Navrhneme možné vylepšení či nasazení nových pokročilých výrobních technologií a tím zefektivníme konkrétní oblast ve firmě. Pokud nevíte, jak by mohly nové technologické trendy pomoci přímo ve firmě, je tato služba pro vás ideální.

DIH Brain4Industry

Jsme garantem pilíře Digitalizace v konsorciu B4I, na jehož fungování se podílíme s dalšími technologickými partnery. Máme vlastní metodiku pro digitální audit vyzkoušenou v praxi. Pro inovace procesů ve firmách využíváme expertů ze sítě Platinn. Organizujeme vzdělávací a networkingové akce v oblasti digitalizace a umělé inteligence.

Více na www.brain4industry.cz