Povinná publicita SIC

MENU

Vítejte na stránce věnované povinné publicitě SIC. Příjemce podpory poskytované SIC má dle Smlouvy o poskytnutí dotace povinnost informovat širší okolí o poskytnuté podpoře. Povinná publicita tak zajištuje především přirozenou informovanost, že vaše organizace čerpá podporu poskytovanou SIC. Současně tím však dáte najevo, že si vážíte naší podpory, spolupráce i kontaktů. Občas jsou totiž tyto maličkosti navíc důležitou esencí dlouhodobé spolupráce, které si ve SIC velice vážíme.