Projekt vhodný pro:

Kreativní vouchery

POSUŇTE SVÉ PODNIKÁNÍ S KREATIVNÍMI VOUCHERY STŘEDOČESKÉHO KRAJE

Získejte až 300 000 Kč na služby a nápady kreativců, kteří vám pomohou se zviditelnit. Vyberte si z naší Kreativní galerie svého designéra, architekta, fotografa, ilustrátora nebo třeba marketéra. Dobrý design totiž dělá dobrý obchod.

Atraktivní web přiláká více návštěvníků. Dobré logo zaujme na první pohled a produkt v hezčím obalu se lépe prodává. Nelamte si hlavu, jak na to. Od toho jsou tu kreativci a my.

Poskytujeme Kreativní vouchery – jednorázovou finanční dotaci bez složité administrativy. Pokryje 75 % z ceny zakázky, a to až do výše 300 000 korun.

JAK NA TO?

 1. Vyberte si kreativce z naší Kreativní galerie.
 2. Domluvte se na zakázce a uzavřete spolu Smlouvu o poskytnutí kreativních služeb.
 3. Zažádejte o Kreativní voucher.
 4. Pokud vaši žádost schválíme, podepíšeme spolu Smlouvu o poskytnutí kreativního voucheru.
 5. Vy pak s kreativcem realizujete svou zakázku.
 6. A až bude hotovo, my vám ji zpětně, ale rychle,  proplatíme až do výše 75%.

Oslovit můžete kreativce z následujících oborů:

 • Animace
 • Architektura
 • Branding a design (produktový a průmyslový design)
 • Fotografie
 • Hudba, zvuk a video
 • Ilustrace
 • Multimediální prezentace vč. webových stránek
 • Mobilní aplikace
 • Marketing,
 • Online marketing
 • Public Relations
 • Zábavní software a 3D aplikace
 • Produkce a reklama
 • Řemesla
 • Práce s texty

Kompletní podmínky programu Kreativních voucherů najdete ZDE.

Máte dotaz? Ozvěte se projektové manažerce Barbaře Svojanovské na 775 742 431 nebo svojanovska@s-ic.cz.

Jste kreativci a chcete nabídnout své služby podnikatelům? Přihlaste se do naší Kreativní galerie.

Vyhodnocení projektů – 1. výzva programu Kreativní vouchery Středočeského kraje

Středočeské inovační centrum veřejně losovalo dne 24. 8. 2018 firmy, které podpoří v rámci programu Kreativní vouchery Středočeského kraje. Z uvedeného losování byla vytvořena tisková zpráva, jejíž součástí jsou i výsledky losování.

 

Výzva včetně všech příloh:

Výzva – Kreativní vouchery

Nabídka poskytnutí služeb od Poskytovatele služeb

Čestné prohlášení žadatele o podporu

Smlouva o poskytnutí voucheru

Předávací protokol

Žádost o proplacení dotace

Rozhodnutí o přiznání dotace

Žádost o kreativní voucher

CO JE KREATIVNÍ VOUCHER A K ČEMU SLOUŽÍ?

Kreativní vouchery (dále KV) je jednorázová finanční podpora, která si klade za cíl podpořit spolupráci malých a středních firem s kreativci. Propojení firemního a kreativního sektoru by podnikům mělo pomoci  navrhnout  nebo zpropagovat výrobek či službu, nastavit lepší marketingovou strategii či vytvořit portfolio pro PR komunikaci, apod. KV tedy slouží k nákupu kreativní služby.

 

KDO POSKYTUJE KREATIVNÍ VOUCHERY?

Poskytovatelem dotace je Středočeské inovační centrum.

 

JAKÁ JE NEJNIŽŠÍ A NEJVYŠŠÍ DOTACE?

Výše podpory se pohybuje od 50 000 Kč do 300 000 Kč.

 

KDO MŮŽE O KREATIVNÍ VOUCER POŽÁDAT?

O KV může požádat podnik, který má registrované sídlo nebo provozovnu na území Středočeského kraje a splňuje podmínku malého a středního podniku.

 

KDO JE MALÝ A STŘEDNÍ PODNIK?

Za střední podnik se považuje firma, která zaměstnává méně než 250 zaměstnanců a její roční obrat nepřesahuje 50 mil. eur nebo její bilanční suma roční rozvahy nepřesahuje 43 mil. eur.

V rámci kategorie malých a středních podniků jsou malé podniky vymezeny jako podniky, které zaměstnávají méně než 50 osob a jejichž roční obrat nebo bilanční suma roční rozvahy nepřesahuje 10 mil. eur.

Nová definice malých a středních podniků

Aplikační výklad pro vymezení pojmů drobný, malý a střední podnikatel a postupů pro zařazování podnikatelů do jednotlivých kategorií

 

KDO JE POSKYTOVATEL KREATIVNÍ SLUŽBY?

Kreativní službu poskytuje kreativec, který splňuje podmínky Poskytovatele a je zaregistrován v Kreativní galerii na webu Středočeského inovačního centra.

 

MOHU SPOLUPRACOVAT S KREATIVCEM, KTERÝ NENÍ ZAREGISTROVÁN V KREATIVNÍ GALERII SICu?

Pokud si firma najde kreativce, který doposud není zaregistrován v Kreativní galerii, ale jinak splňuje všechny požadavky Poskytovatele dotace, dohodne se s kreativcem na zaregistrování do Kreativní galerie a uvědomí o tom Poskytovatele.

 

KDY MOHU ZAČÍT SPOLUPRÁCI S KREATIVCEM/ FIRMOU?

Realizace spolupráce může začít prakticky okamžitě po vyhlášení výzvy, avšak je třeba mít na zřeteli, že bez schválení žádosti o poskytnutí KV není Poskytovatel dotace povinen tuto dotaci uznat a proplatit. Firma na sebe tedy bere určité riziko. Jistotu proplacení má až po schválení žádosti a podepsání Smlouvy o poskytnutí KV.

Máte chuť si vyzkoušet práci v nových sektorech nebo hledáte nové klienty?

Nabízíme Vám možnost navázat spolupráci se středočeskými firmami, které chtějí vylepšit a zviditelnit své produkty, své služby nebo potřebují pomoci zlepšit komunikaci s klienty.

Projekt spolupráce může být podpořen částkou až 300 000 Kč.

Pokud jste ze Středočeského kraje nebo Prahy a  máte doložitelnou zkušenost v některé z niže uvedených oblastí, neváhejte. Prvním krokem je zaregistrovat se do Kreativní galerie na webu SIC:

 • Animace
 • Architektura
 • Branding a design (produktový a průmyslový design)
 • Fotografie
 • Hudba, zvuk a video
 • Ilustrace
 • Multimediální prezentace vč. webových stránek
 • Mobilní aplikace
 • Marketing
 • Online marketing
 • Public Relations
 • Zábavní software a 3D aplikace
 • Produkce a reklama
 • Řemesla
 • Práce s texty

Kontaktní osoby

Barbara Svojanovská

Projektová manažerka

+420 775 742 431 | svojanovska@s-ic.cz

+420 246 083 190  |  info@s-ic.cz