Projekty

Mapování a propagace

 data-srcset
MENU

Naší snahou je také popularizace vědy

Systematicky proto mapujeme činnost výzkumných center a univerzit ve Středočeském kraji a výsledky představujeme třem cílovým skupinám.

Každé cílové skupině je prezentujeme jiným způsobem, s ohledem na očekávání a možnosti spolupráce, které jim výzkumná centra a univerzity mohou nabídnout.

Veřejnost a školy

Našim cílem je zvýšit povědomí široké veřejnosti o aktivitách výzkumných center a univerzit ve Středočeském kraji, podpořit zájem žáků a studentů o studium technických a přírodovědných oborů, a zvýšit atraktivitu pracovních pozic ve vědě a výzkumu.

Na straně výzkumných organizací je cílem podpořit rozvoj nových inovativních aktivit k  popularizaci výzkumu mezi mladými lidmi.

Konkrétním výstupem je publikace Příběhy Středočeského kraje – Výzkum, vývoj, inovace 

Firemní sektor

Popularizace výzkumných center Středočeského kraje mezi firmami a představení jejich portfolia služeb, technologického vybavení či možností výzkumu pro firemní sektor je jedním z nástrojů pro zvýšení spolupráce a vazeb mezi výzkumnými organizacemi a podnikatelským sektorem.

Vychází z mapování potřeb jak výzkumných organizací, tak podnikatelského sektoru.

Během rozhovorů se zástupci firem či výzkumných organizací na inovačních platformách, osobních návštěvách či v rámci projektu Mapování inovačního potenciálu Středočeského kraje se ukázalo, že stále existuje veliká bariéra mezi firmami a výzkumnými organizacemi navzdory tomu, že obě strany mají zájem o vzájemnou spolupráci.

Aktuálně připravujeme katalog služeb výzkumných organizací pro firmy.

Municipality a kraj

Díky vytvoření uceleného přehledu nabídky činností a služeb, které mohou výzkumné organizace nabídnout veřejné správě, se výzkumným organizacím nabízí možnost hrát důležitou roli při hledání nových řešení, např. v rámci Smart City.

Aktuálně připravujeme katalog služeb výzkumných organizací pro obce a kraj.