Mapování a propagace

MENU

 

Dlouhodobě a systematicky mapujeme činnost výzkumných center a univerzit ve Středočeském kraji a výsledky představujeme široké veřejnosti, školám, firemnímu i veřejnému sektoru.

Každé cílové skupině prezentujeme výstupy jiným způsobem, s ohledem na očekávání a možnosti spolupráce, které jim výzkumná centra a univerzity mohou nabídnout.

 

Veřejnost a školy

Průběžně sledujeme vzdělávací a popularizační aktivity výzkumných center a univerzit v kraji. Cílem je zvýšit povědomí široké veřejnosti o výzkumných aktivitách institucí ve Středočeském kraji, zvýšit zájem žáků a studentů o studium technických a přírodovědných oborů a zvýšit atraktivitu pracovních pozic ve vědě a výzkumu. Na straně výzkumných organizací je cílem podpořit rozvoj nových inovativních aktivit k popularizaci výzkumu.

Výstupem je dvoujazyčná publikace Příběhy Středočeského kraje – Výzkum, vývoj, inovace a Central Bohemian Success Stories: Research, Development, Innovation.

 

Firemní sektor

Zmapovali jsme výzkumné a vývojové aktivity 31 pracovišť výzkumných center ve Středočeském kraji, které mají potenciál pro spolupráci s firmami či obcemi a mohou tak být využitelné ve firemní sféře, ale také pro ekonomický rozvoj měst a obcí v regionu.

Výsledkem tohoto rozsáhlého mapování je katalog Věda v srdci inovací: katalog výzkumných a vývojových služeb vybraných výzkumných center ve Středočeském kraji určený zejména těm firmám a obcím, které hledají partnera ve výzkumu pro svoje inovační projekty.

Tento katalog nabízí přehledně a na jednom místě přehled technologického vybavení, výzkumných a vývojových služeb a klíčové expertízy těchto center ve Středočeském kraji a obsahuje také reference úspěšně realizovaných společných projektů výzkumných center s partnery z aplikační sféry. Spolu s tištěným katalogem vznikla jeho interaktivní webová verze na portálu www.vedavsrdciinovaci.cz, jež reflektuje obsah katalogu a poskytuje možnost průběžné aktualizace i snadného fultextového vyhledávání.

Katalog také prezentuje Středočeský kraj jako atraktivní místo s vysokým inovačním potenciálem a výzkumnou excelencí v řadě oborů a technologických oblastí. Současně pomáhá samotným výzkumným centrům s komercializací a propagací aktivit směrem k možným uživatelům a cílovým skupinám.