Inovační ekosystém

Jsme autory a realizátory Regionální inovační strategie Středočeského kraje. Společně s klíčovými aktéry naplňujeme cíle strategie a efektivně rozvíjíme inovační prostředí. Vytváříme nové aktivity a projekty, které vedou ke zvýšení konkurenceschopnosti Středočeského kraje.

MENU

Brain 4 Industry

Podpůrný nástroj pro posílení konkurenceschopnosti firem skrze jejich digitální transformaci, zavádění nových technologií a umělé inteligence do obchodních nebo výrobních procesů.

Color Circle

Propojení veřejných institucí s výzkumnými kapacitami pro využití plného potenciálu cirkulární ekonomie.

Inovační platformy

Inovační platformy jsou konzultační skupiny, složené ze zástupců firem, měst, obcí i akademických a výzkumných institucí ve Středočeském kraji.

RIS3 strategie

Strategie inteligentní specializace stanovuje důležité oblasti pro rozvoj regionu a určuje, co se má podniknout pro to, aby tyto oblasti byly ještě větším přínosem pro dané území.

Inovační profil Středočeského kraje

Středočeský kraj dlouhodobě patří k ekonomicky nejvy­spělejším regionům Česka.

Interaktivní mapový portál

Mapový portál interaktivně zobrazuje informace o vybraných subjektech, které jsou součástí inovačního ekosystému ve středních Čechách.

Knihovna

Nabízíme volně ke stažení dokumenty, které jsou výsledkem naší činnosti.

Rada pro konkurenceschopnost

Poradní orgán Rady Středočeského kraje v oblasti podpory inovačního podnikání, vědy a výzkumu na území Středočeského kraje.

Smart akcelerátor II ve Středočeském kraji

Cílem projektu Smart Akcelerátor II je dále podpořit inovace ve firmách, vznik nových inovačních podniků...

SMART AKCELERÁTOR III VE STŘEDOČESKÉM KRAJI

Projekt přímo navazuje na předchozí Smart Akcelerátor II ve Středočeském kraji a pomáhá zajišťovat profesionální a efektivní realizaci Regionální inovační strategie Středočeského kraje (RIS3 strategie).

Věda v praxi obcí

Finanční podpora obcím SČK na expertní služby realizované výzkumnými organizacemi.