Inovační ekosystém

 data-srcset
MENU

SIC jako autor a realizátor Regionální inovační strategie Středočeského kraje usiluje o rozvoj inovačního prostředí a koordinaci aktivit jeho aktérů za účelem naplnění cílů strategie. Sbíráme podněty a vytváříme nové aktivity, podpůrné nástroje a projekty ve spolupráci s vámi. Hledáme ty z vás, kteří mají zájem usilovat s námi o zlepšování inovačního ekosystému ve Středočeském kraji.

RIS3 STRATEGIE

Strategie inteligentní specializace stanovuje důležité oblasti pro rozvoj regionu a určuje, co se má podniknout pro to, aby tyto oblasti byly ještě větším přínosem pro dané území.

Rada pro konkurenceschopnost

Poradní orgán Rady Středočeského kraje v oblasti podpory inovačního podnikání, vědy a výzkumu na území Středočeského kraje.

 data-srcset

Inovační platformy

Inovační platformy jsou konzultační skupiny, složené ze zástupců firem, měst, obcí i akademických a výzkumných institucí ve Středočeském kraji.

Inovační profil Středočeského kraje

Středočeský kraj dlouhodobě patří k ekonomicky nejvy­spělejším regionům Česka.

Smart akcelerátor II ve Středočeském kraji

Cílem projektu Smart Akcelerátor II je dále podpořit inovace ve firmách, vznik nových inovačních podniků...

Color Circle

Propojení veřejných institucí s výzkumnými kapacitami pro využití plného potenciálu cirkulární ekonomie.

Interaktivní mapový portál

Mapový portál interaktivně zobrazuje informace o vybraných subjektech, které jsou součástí inovačního ekosystému ve středních Čechách.

Knihovna

Nabízíme volně ke stažení dokumenty, které jsou výsledkem naší činnosti.

DIH - Brain 4 Industry

Podpůrný nástroj pro posílení konkurenceschopnosti firem skrze jejich digitální transformaci, zavádění nových technologií a umělé inteligence do obchodních nebo výrobních procesů.

 data-srcset

Magazín inovace v srdci

Informace o inovačním prostředí Středočeského kraje. Máme inovace v srdci. Naším cílem je propojovat, informovat, edukovat a přinášet příležitosti pro rozvoj jednotlivců, firem i obcí.

Smart Akcelerátor ve Středočeském kraji

Cílem projektu Smart Akcelerátor je podpořit inovace ve firmách, vznik nových inovačních podniků a iniciovat spolupráci mezi výzkumným, podnikatelským a veřejným sektorem.