Inovační ekosystém

Jsme autory a realizátory Regionální inovační strategie Středočeského kraje. Společně s klíčovými aktéry naplňujeme cíle strategie a efektivně rozvíjíme inovační prostředí. Vytváříme nové aktivity a projekty, které vedou ke zvýšení konkurenceschopnosti Středočeského kraje.

MENU
 loading

RIS3 strategie

Strategie inteligentní specializace stanovuje důležité oblasti pro rozvoj regionu a určuje, co se má podniknout pro to, aby tyto oblasti byly ještě větším přínosem pro dané území.

 loading

Rada pro konkurenceschopnost

Poradní orgán Rady Středočeského kraje v oblasti podpory inovačního podnikání, vědy a výzkumu na území Středočeského kraje.

 loading

Inovační platformy

Inovační platformy jsou konzultační skupiny, složené ze zástupců firem, měst, obcí i akademických a výzkumných institucí ve Středočeském kraji.

 loading

Inovační profil Středočeského kraje

Středočeský kraj dlouhodobě patří k ekonomicky nejvy­spělejším regionům Česka.

 loading

Smart akcelerátor II ve Středočeském kraji

Cílem projektu Smart Akcelerátor II je dále podpořit inovace ve firmách, vznik nových inovačních podniků...

 loading

Color Circle

Propojení veřejných institucí s výzkumnými kapacitami pro využití plného potenciálu cirkulární ekonomie.

 loading

Interaktivní mapový portál

Mapový portál interaktivně zobrazuje informace o vybraných subjektech, které jsou součástí inovačního ekosystému ve středních Čechách.

 loading

Knihovna

Nabízíme volně ke stažení dokumenty, které jsou výsledkem naší činnosti.

 loading

DIH - Brain 4 Industry

Podpůrný nástroj pro posílení konkurenceschopnosti firem skrze jejich digitální transformaci, zavádění nových technologií a umělé inteligence do obchodních nebo výrobních procesů.

 loading

Smart Akcelerátor ve Středočeském kraji

Cílem projektu Smart Akcelerátor je podpořit inovace ve firmách, vznik nových inovačních podniků a iniciovat spolupráci mezi výzkumným, podnikatelským a veřejným sektorem.