Inovační ekosystém

Jsme autory a realizátory Regionální inovační strategie Středočeského kraje. Společně s klíčovými aktéry naplňujeme cíle strategie a efektivně rozvíjíme inovační prostředí. Vytváříme nové aktivity a projekty, které vedou ke zvýšení konkurenceschopnosti Středočeského kraje.

MENU

Brain 4 Industry

Podpůrný nástroj pro posílení konkurenceschopnosti firem skrze jejich digitální transformaci, zavádění nových technologií a umělé inteligence do obchodních nebo výrobních procesů.

Color Circle

Propojení veřejných institucí s výzkumnými kapacitami pro využití plného potenciálu cirkulární ekonomie.

Inovační platformy

Inovační platformy jsou konzultační skupiny, složené ze zástupců firem, měst, obcí i akademických a výzkumných institucí ve Středočeském kraji.

RIS3 strategie

Strategie inteligentní specializace stanovuje důležité oblasti pro rozvoj regionu a určuje, co se má podniknout pro to, aby tyto oblasti byly ještě větším přínosem pro dané území.

Inovační profil Středočeského kraje

Středočeský kraj dlouhodobě patří k ekonomicky nejvy­spělejším regionům Česka.

Interaktivní mapový portál

Mapový portál interaktivně zobrazuje informace o vybraných subjektech, které jsou součástí inovačního ekosystému ve středních Čechách.

Knihovna

Nabízíme volně ke stažení dokumenty, které jsou výsledkem naší činnosti.

Rada pro konkurenceschopnost

Poradní orgán Rady Středočeského kraje v oblasti podpory inovačního podnikání, vědy a výzkumu na území Středočeského kraje.

Smart Akcelerátor ve Středočeském kraji

Cílem projektu Smart Akcelerátor je podpořit inovace ve firmách, vznik nových inovačních podniků a iniciovat spolupráci mezi výzkumným, podnikatelským a veřejným sektorem.

Smart akcelerátor II ve Středočeském kraji

Cílem projektu Smart Akcelerátor II je dále podpořit inovace ve firmách, vznik nových inovačních podniků...

Věda v praxi obcí

Finanční podpora obcím SČK na expertní služby realizované výzkumnými organizacemi.