Reference

MENU
 loading

3D TECH S.R.O.

„Konkurence ve světě je obrovská. Pokud chcete udržet krok s dobou, a zůstat na špičce, musíte spolupracovat i s akademickou sférou. Je to ale úplně něco jiného než průmyslové prostředí. Vědci mají skvělé myšlenky, dá se s nimi výborně pracovat a rozvíjet různé nápady.“

 loading

ADVANCED MATERIALS–JTJ

„Náš samočistící nanonátěr po dobu minimálně deseti let z téměř devadesáti procent rozkládá všechny nečistoty, které na něj dopadnou. Čistí tím tedy i okolní vzduch od zdraví škodlivých molekul a mikroorganismů.“

 loading

Aerodynamická laboratoř v Novém Kníně, Ústav termomechaniky AV ČR, v. v. i.

Ústav termomechaniky AV ČR se vyznačuje víceoborovostí a mezioborovostí.

 loading

AGRO PODLESÍ, A.S.

Politika naší firmy je, že se ničemu podobnému nebráníme, protože se dnes snažíme vytvářet stopu, držet se vepředu.

 loading

AMCON Europe

„Díky Inovačnímu voucheru jsme mohli navázat spolupráci s ČVUT a využít jeho výzkumný potenciál, který ve firmě nemáme. Určitě v tom budeme pokračovat a vyčleníme na to i vlastní peníze.“

 loading

APRONEX

„I když jsou Inovační vouchery určeny pro jednorázové použití, tak v mnoha případech, včetně našeho, umožňují první krok pro případnou pokračující spolupráci mezi komerčním a akademickým subjektem na dalších projektech.“

 loading

ARSIQA SYSTÉM S.R.O.

Cílem plánovaného projektu bylo uvedení nového softwarového produktu na trh. Jedná se o nově vyvíjený systém pro plánování a řízení výroby…

 loading

Astronomický ústav AV ČR, v. v. i.

Ústav je zapojen do projektů na vývoj a stavbu přístrojů pro kosmické mise Evropské kosmické agentury ESA.

 loading

ATEA PRAHA S.R.O.

„Snažili jsme se vymyslet, co dál. My totiž máme hromadu pelet, které by se mohly využívat i v jiném sektoru. Protože i když je pro nás sláma dobrá surovina, umíme s ní pracovat, tak do budoucna vidíme její využití i jinde než jen ve spalování v kamnech. Naše spolupráce s akademickou sférou přinesla další nápady.“

 loading

BIOCEV – Biotechnologické a biomedicínské centrum Akademie věd a Univerzity Karlovy ve Vestci

Látka, která dokázala zcela zneškodnit nádorové buňky u jedné z nejagresivnějších forem rakoviny prsu. Nová antibiotika proti streptokokovým a stafylokokovým infekcím.

 loading

BIOLOGICALS

Vysoce odborná diagnostika skrze lidskou DNA. To je doména malé, ale velmi úspěšné firmy s mezinárodním dosahem, Biologicals z Říčan u Prahy.

Biotechnologický ústav

Biotechnologický ústav AV ČR, v. v. i.

Za relativně krátkou dobu existence dosahuje Biotechnologický ústav pozoruhodných výsledků.

 loading

BOHEMIAN TECHNOLOGIES GROUP

Úspěšné potvrzení efektivní funkce revoluční technologie News.

 loading

Botanický ústav AV ČR, v. v. i.

Botanický ústav AV ČR provádí vědecký výzkum v celé škále zejména terénně zaměřených botanických oborů.

 loading

BOVA BŘEZNICE

Ve 2. kole jsme vlastně navázali na předchozí spolupráci a na tabulky, které jsme vytvořili i díky Inovačním voucherům SIC.

 loading

BOVA BŘEZNICE

„Inovační voucher nám pomohl získat výraznou konkurenční výhodu, kterou chceme nyní na tuzemských i evropských trzích maximálně zužitkovat.“

 loading

Brožura “Příběhy Kreativních voucherů”

Představujeme vám novou publikaci s příběhy středočeských firem, které využily kreativní voucher na zlepšení propagace svých produktů a služeb.

 loading

BTT S.R.O.

Poskytnuté služby využijeme k rozšíření sortimentů našich výrobků z dřevního odpadu, který v současné době využíváme pouze na výrobu biopaliva.

 loading

BUZULUK

„Zvyšování kvality námi vyráběných strojů se věnujeme kontinuálně, nicméně k takovému společnému výzkumu bychom se bez pomoci Inovačního voucheru sami neodhodlali.“

 loading

Centrum výzkumu Řež s.r.o.

Projektem SUSEN získala Česká republika, její výzkumná komunita a zejména jeho řešitelé – Centrum výzkumu Řež a Západočeská…

 loading

ČVUT v Praze, CVUM – Centrum vozidel udržitelné mobility

CVUM spolupracuje s předními tuzemskými i zahraničními pracovišti, zabývajícími se výzkumem a vývojem, i s průmyslovými podniky v ČR.

 loading

ČVUT v Praze, FBMI – Fakulta biomedicínského inženýrství

Fakulta se orientuje zejména na projekty spojující oblast techniky, medicíny, zdravotních a sociálních služeb a bezpečnostních a záchranných složek.

 loading

ČVUT v Praze, UCEEB – Univerzitní centrum energeticky efektivních budov

Zařízení S.A.W.E.R. má za úkol proměnit část suché a horké pouště v zelenou oázu. Projekt, na kterém spolupracují odborníci…

 loading

DEKONTA

„Firma může díky Inovačnímu voucheru vyřešit dílčí část problému, na což by jinak neměla čas, vybavení ani kapacitu a znalosti.“

 loading

DIRAC INDUSTRIES

Podstatně snížit výrobní náklady, až v řádu stovek tisíc korun, pomohli kolínské firmě odborníci ze strojní fakulty ČVUT v Praze

 loading

DIRIBET

„Svůj program stále vylepšujeme vlastními silami, ale tohle byla naše první zkušenost spolupráce s akademickou půdou.”

 loading

EKOLOGIE S.R.O

Nově sestrojené zařízení pomůže identifikovat případné riziko nesrovnatelně spolehlivěji.

 loading

ELON TECHNOLOGIES

„Pracujeme na šesti produktech, z nichž pět je ve stádiu vývoje. V ČR je úspěšně na trhu světelná maska, vyzařující zelené světlo pro léčbu diabetické retinopatie, tedy léčby zraku u cukrovkářů.“

 loading

EPIMIND S.R.O.

„My jsme už předtím spolupracovali s několika lidmi, ale teď jsme na to díky Inovačnímu voucheru získali i peníze. Konkrétně jsme spolupracovali s centrem BIOCEV, jehož součástí je také 1. lékařská fakulta UK a má tu kapacitu. A hlavně tam jsou lidi, kteří jsou opravdu erudovanými vědci na špičce našeho výzkumu.“

 loading

FRONĚK, SPOL. S R.O.

Nové výrobky budou sloužit pro realizaci projektů na opravu, rekonstrukci a výstavbu asfaltových krytů pozemních komunikací.

 loading

Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i., ELI BEAMLINES

Kromě základního výzkumu a vývoje v oblasti laserů se ELI Beamlines věnuje také aplikovanému výzkumu, který se zabývá řešením široké škály otázek od zlepšení onkologické léčby…

 loading

Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i., HiLASE

Jedním z výzkumných témat je provoz superlaseru Bivoj. Jedná se o nejsilnější diodově čerpaný pevnolátkový laser, unikátní laserovou technologii…

 loading

G IMPULS PRAHA

„I díky spolupráci s univerzitami, podpořené dotacemi SIC, jsou služby, které zákazníkům poskytujeme, na vysoké odborné úrovni. U Inovačních voucherů oceňujeme především dostupnost pro malé a střední firmy, tedy minimální nároky na administrativu spojenou s žádostí i vyúčtováním.“

 loading

G IMPULS PRAHA

„Testovali jsme novou metodu sledování masivu pomocí takzvané vybuzené polarizace, která umožní podívat se na dosud neznámé vlastnosti krystalických hornin. Používáme tyto studie ve spolupráci s vysokými školami jako materiál pro další strategické uvažování.“

 loading

GEMOS CZ

Díky této dotaci dnes umíme zlepšit vlastnosti starších, už používaných, spalovacích kotlů, takže dosahují parametrů těch moderních.

 loading

GENREX

„Díky Inovačnímu voucheru jsme zvládli vývoj dalších zhruba patnácti genetických testů na zjištění různých geneticky podmíněných chorob a rozšířili tak svou nabídku i na další zvířecí druhy. Kromě psů nyní nabízíme tyto užitečné testy také pro chovatele koček, koní i dobytka. Rosteme i co do objemu zakázek.“

 loading

GENREX

„Jsem zvyklý, že jiné granty prochází velmi náročným recenzním řízením, oponenti vyplňují řadu žebříčků kvalit. U Středočeských inovačních voucherů vše odpadá.“

 loading

GRANOFYT S.R.O.

Získání patřičných měřicích přístrojů a vybavení laboratoře zvýšilo kvalitu našich produktů a důvěryhodnost na trhu.

 loading

HEMP PRODUCTION CZ, S.R.O.

Jedním z nosných produktů v našem výrobním portfoliu je konopný olej. Ten nalézá široké uplatnění v potravinářství, průmyslu…

 loading

IFER – Ústav pro výzkum lesních ekosystémů, s.r.o.

IFER se daří provázat technologický vývoj s výsledky výzkumné činnosti, což vede k praktickému a ekonomickému uplatnění výsledků výzkumu.

 loading

IQ Structures

„Náš vývoj je velmi obsáhlý, takže toto je jen jakýsi střípek. Je to několik malých kousků do skládačky, ale je to zásadní.

 loading

IQ Structures

„Inovační voucher bych určitě doporučil všem firmám, ať to vyzkouší a hlavně se nebojí spolupracovat s výzkumníky. U nás v Česku jsou geniální nápady i lidé a my musíme najít způsob, jak s nimi spolupracovat.“

 loading

Lavaris

„Voucher je nejjednodušší z dotací, co se týče papírování, a když to porovnám s dalšími projekty, které nabízejí i jiné instituce, tak toto je takový elegantní způsob, jak financovat vědu a výzkum.“

 loading

MAGNA EXTERIORS

Vědci z VŠCHT firmě Magna Exteriors pomohli nalézt chybu v procesu lakovací linky a získat tak konkurenční výhodu.

 loading

MESSY S.R.O.

„Zejména se nám podařilo rozšířit povědomí o nás jako společnosti. Obzvláště jsme se zviditelnili v akademické sféře…

 loading

METAL TRADE COMAX

„Administrace žádosti o Inovační voucher nebyla vůbec složitá, zvláště ve srovnání s dotačními tituly evropských fondů. Ocenili jsme, že ve Středočeském inovačním centru nám byli se vším ohledně voucheru ochotni poradit.“

 loading

NACE GLOBAL

Firma NACE Global vyvíjí a vyrábí ochranné antikorozní, otěru vzdorné nástřiky různých druhů s nanopráškem a mnohaletou trvanlivostí.

 loading

Národní ústav duševního zdraví

V jednom z projektů se vědci z NUDZ zabývají rychlým a cíleným rozpoznáním časných varovných příznaků některých psychotických onemocnění s využitím moderních komunikačních a informačních technologií.

 loading

NATURAL

„Inseminační dávky se standardně přepravují hluboce zamražené. Při rozmrazování však částečně přicházejí o svou kvalitu. Našli jsme způsob, jak připravovat krátkodobě zakonzervované kvalitnější dávky i vhodnou variantu jejich transportu. Získali jsme tím konkurenční výhodu, kterou se nyní snažíme zužitkovat.“

 loading

PIVOVAR FERDINAND

„Bezlepkové pivo se opravdu povedlo, máme z něj radost. Jsme tak třetím tuzemským pivovarem, který vaří pivo bez lepku-glutenu. Šlo především o to, aby byla zachována chuť piva.“

 loading

ŘEPAŘSKÝ INSTITUT, SPOL. S.R.O.

„Stále se objevují nové problémy v zemědělství. Například vám celou úrodu znehodnotí nový škůdce, nebo choroba…

 loading

RIGAKU INNOVATIVE TECHNOLOGIES EUROPE

Češi, zabývající se pod japonskou značkou rentgenovými technologiemi, vyvinuli např. rentgenovou kameru…

 loading

SEMMELROCK STEIN+DESIGN

„Inovačním voucherem začala naše vůbec první spolupráce s výzkumnou laboratoří vysoké školy. Předtím jsme vlastnosti našich výrobků pouze testovali ve zkušební laboratoři. Nyní jsme tak mohli spolupráci rozšířit také o výzkum.“

 loading

ŠKODA AUTO Vysoká škola o.p.s.

Od roku 2017 pomáhá ŠKODA AUTO Vysoká škola zlepšit kvalitu vysokoškolského vzdělávání na univerzitách ve Vietnamu a Číně v rámci programu…

 loading

Státní ústav jaderné, chemické a biologické ochrany, v. v. i.

Již od počátku roku 2002 je SÚJCHBO odpovědný za analýzu neznámých materiálů a potenciálně nebezpečných látek nalezených na území České republiky.

 loading

SVÚM a.s., Výzkumné a testovací centrum materiálů

Specializuje se na oblast základního a aplikovaného výzkumu a vývoje kovových materiálů…

 loading

Technopark Kralupy Vysoké školy chemicko-technologické v Praze

Významnou službou nabízenou v rámci výzkumných aktivit Technoparku jsou korozní zkoušky.

 loading

TONDACH ČESKÁ REPUBLIKA S.R.O

„Zkušenosti v oboru z posledních 20 let ukázaly, že dobře nastavené větrání u střech je vysoce důležité. V projektu s akademiky jsme srovnávali dva druhy větracích tašek. Oba vyhovují, ale nová měření ukázala, že liniové větrání je nejen stabilnější, ale je i vizuálně oblíbenější.“

 loading

Ústav anorganické chemie AV ČR, v. v. i.

Jedním z pracovišť, které je společné s Akademií výtvarných umění v Praze, je Akademická laboratoř materiálového průzkumu malířských děl.

 loading

Ústav jaderné fyziky AV ČR, v. v. i.

Výsledky výzkumu ÚJF se uplatňují mimo jiné v archeologii. Tým pod vedením prof. J. Kučery například ve spolupráci s dánskými institucemi…

 loading

Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR, v. v. i.

V ústavu studují s pomocí zvířecích modelů, zejména miniaturního prasete, různá závažná lidská onemocnění…

 loading

VÁPENKA ČERTOVY SCHODY

Výsledek výzkumu od České zemědělské univerzity prokázal, že vápenka svým provozem rezervaci v tomto ohledu neškodí.

 loading

Výzkumný ústav geodetický, topografický a kartografický, v. v. i.

Posláním výzkumného ústavu je aplikovaný a základní výzkum v oboru geodézie, zeměměřictví a katastru nemovitostí.

 loading

Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, v. v. i.

Výzkumníci z VULHM se např. nedávno zabývali problémem, jaký vliv mělo počasí v uplynulých více než 40 letech na kvalitu…

 loading

Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví, v. v. i.

Výzkumný ústav Silva Taroucy (VÚKOZ) je multioborovým výzkumným ústavem s devadesátiletou historií.

 loading

Výzkumný ústav včelařský, s.r.o.

Med je jednou z nejčastěji falšovaných potravin. Výzkumníci z Výzkumného ústavu včelařského mohou poradit, který med je pravý…