Evaluation of V4 Smart Cities

MENU

Evaluation of V4 cities in the area of Smart City

(Hodnocení vybraných měst V4 v oblasti Smart City)

 

Akronym: V4 Smart Cities

Číslo projektu: 21720401

Doba realizace: od 1. 10. 2017 do 1. 10. 2018

Celkový rozpočet: 31.400 eur

Cílem projektu

je zhodnotit současný stav konceptu Smart City v regionu V4 a poskytnout komplexní srovnávací přehled, identifikovat oblasti Smart City pro stanovení priorit a podpořit vytvoření regionální spolupráce veřejných a soukromých subjektů s cílem řídit implementaci škálovatelných řešení.

Za tímto účelem bude projekt zahrnovat vývoj nástroje sebehodnocení zahrnující analýzu celé řady datových souborů z vybraných měst V4 v šesti vymezených oblastech, které jsou v souladu s EY Smart City indexem.

Projekt se navíc prostřednictvím online platformy bude snažit aktivovat angažovanost zúčastněných stran, včetně občanů a soukromého sektoru.

Hlavní cíle projektu:

Podporovat zavedení jednotné metodiky Smart City pro analýzu současného stavu měst a určení prioritních oblastí pro investice.

Přispívat k vytváření příslušných zdrojů dat a podporovat dostupnost údajů o iniciativách Smart City.

Podporovat schopnost měst identifikovat a definovat projekty a oblasti společného zájmu, například posílit potenciál investičních příležitostí a schopnost financování projektů

Projektoví partneři:

  • Budapesti Müszaki és Gazdaságtudományi Egyetem (Maďarsko)
  • Ernst & Young, s.r.o. (Česká republika)
  • Uniwersytet Warsawski (Polsko)
  • Žilinská univerzita v Žilině (Slovensko)
  • Středočeské inovační centrum (Česká republika)