Projekty

 data-srcset
MENU

Aktivní projekty

Maker kultura ve školách

Naší snahou je přinášet inovace do výuky středních i základních škol Středočeského kraje. Proto přicházíme s unikátním programem převzatým ze zahraničí, jehož spoluautoři jsou experti z Mexika a Kanady. Metody využívané v programu mají původ ve Stanfordově univerzitě v USA, jedné z nejprestižnějších světových univerzit.

Průmysl 4.0

Čtvrtá průmyslová revoluce postupně zasahuje výrobní sféru, energetiku, dopravu a další oblasti života společnosti.

Platinn

Program usnadňuje firmám odhalení problémů, inovačních příležitostí a realizaci změn vedoucích k rozvoji a růstu firmy.

SIC Connect

Pomáháme klientovi v takových oblastech jako je vývoj nových produktů nebo optimalizace produkce a které není schopen sám vlastními silami vyřešit.

 data-srcset

Inovační vouchery

Program podporuje spolupráci firem s výzkumnými organizacemi na jasně definovaném projektu, který přinese další rozvoj firmy.

 data-srcset

Startup vouchery

Program podporuje rozvoj startupů s inovativním produktem a technologickými řešeními, které mají růstový potenciál do budoucna.

 data-srcset

Kreativní vouchery

Kreativní voucher je jednorázová finanční podpora, určená pro podporu spolupráce malých a středních podniků s kreativci.

Welcome Office

Pomáháme zahraničním vědcům před a po příjezdu do regionu. Pracujeme s komunitou zahraničních vědců a studentů, kteří již v regionu žijí a pracují.

 data-srcset

Kulturní a kreativní průmysly

Kulturní a kreativní průmysly jsou založeny na lidské tvořivosti, mají schopnost vytvářet inovativní výrobky.

SIC v regionu

Cílem projektu SIC v regionu je poodhalit možnosti inovací obyvatelům, starostům a zástupcům podniků ve středních Čechách společně s uvedením příkladů, jak je co nejlépe využít. Středočeské inovační centrum chce tímto projektem podpořit diskuzi  na témata, která aktuálně pálí daný region a přijít s konkrétním řešením. 

Věda v srdci inovací

Na platformě „Věda v srdci inovací“ najdete přehledně a na jednom místě aktuální technologické vybavení, výzkumné a vývojové služby a klíčovou expertízu vybraných výzkumných center ve Středočeském kraji, které mají potenciál pro spolupráci s firmami či obcemi.

 data-srcset

Inovace v srdci

Platforma má za úkol přinášet informace o inovačním prostředí Středočeského kraje. Naším cílem je propojovat, informovat, edukovat a přinášet příležitosti v oblasti inovací, vědy, výzkumu a podnikání.

Středočeské inovační vouchery

Program Asistence

Podpora přípravy nových strategických projektů s významným dopadem na inovační prostředí v kraji.

Pomáháme v krizi

Efektivním nástrojem Středočeského kraje v boji proti koronaviru je také Středočeské inovační centrum (SIC).

Digitalizace

Ketgate

Brána do infrastruktury klíčových umožňujících technologií pro MSP ve Střední Evropě – impuls pro nový nadregionální inovační ekosystém

Color Circle

Propojení veřejných institucí s výzkumnými kapacitami pro využití plného potenciálu cirkulární ekonomie.

 data-srcset

Týden Inovací 2020

Letošní 5. ročník veletrhu Týden Inovací představí ty nejzajímavější novinky z oblasti inovací v ČR i zahraničí!

Mapování a propagace

Mapujeme činnost výzkumných center a univerzit ve Středočeském kraji a výsledky představujeme třem cílovým skupinám.

Smart akcelerátor II ve Středočeském kraji

Cílem projektu Smart Akcelerátor II je dále podpořit inovace ve firmách, vznik nových inovačních podniků...

The City of the Future

Vize přeměny Středočeského kraje na region budoucnosti