Projekty

 data-srcset
MENU

Aktivní projekty

 data-srcset

Týden Inovací 2020

Letošní 5. ročník veletrhu Týden Inovací představí ty nejzajímavější novinky z oblasti inovací v ČR i zahraničí!

Pomáháme v krizi

Efektivním nástrojem Středočeského kraje v boji proti koronaviru je také Středočeské inovační centrum (SIC).

 data-srcset

Osobní poradenství pro středočeské firmy a živnostníky

Zajímají vás aktuální dotační možnosti? Máte dotazy k legislativě? Potřebujete poradit v současné situaci způsobené pandemií COVID-19?

 data-srcset

Interaktivní výstava Okno do budoucnosti

Nahlédněte virtuálním oknem do budoucnosti – do vzdálených koutů vesmíru, do vlastního těla, do světa energií bez ropy a uhlí. Středočeský kraj je líhní vědeckých počinů.

SIC v regionu

Cílem projektu SIC v regionu je poodhalit možnosti inovací obyvatelům, starostům a zástupcům podniků ve středních Čechách společně s uvedením příkladů, jak je co nejlépe využít. Středočeské inovační centrum chce tímto projektem podpořit diskuzi  na témata, která aktuálně pálí daný region a přijít s konkrétním řešením. 

Maker kultura ve školách

Naší snahou je přinášet inovace do výuky středních i základních škol Středočeského kraje. Proto přicházíme s unikátním programem převzatým ze zahraničí, jehož spoluautoři jsou experti z Mexika a Kanady. Metody využívané v programu mají původ ve Stanfordově univerzitě v USA, jedné z nejprestižnějších světových univerzit.

Věda v srdci inovací

Na platformě „Věda v srdci inovací“ najdete přehledně a na jednom místě aktuální technologické vybavení, výzkumné a vývojové služby a klíčovou expertízu vybraných výzkumných center ve Středočeském kraji, které mají potenciál pro spolupráci s firmami či obcemi.

 data-srcset

Inovace v srdci

Platforma má za úkol přinášet informace o inovačním prostředí Středočeského kraje. Naším cílem je propojovat, informovat, edukovat a přinášet příležitosti v oblasti inovací, vědy, výzkumu a podnikání.

Středočeské inovační vouchery

Program Asistence

Podpora přípravy nových strategických projektů s významným dopadem na inovační prostředí v kraji.

 data-srcset

Kreativní vouchery

Kreativní voucher je jednorázová finanční podpora, určná pro podporu spolupráce malých a středních podniků s kreativci.

SIC Platinn

Program usnadňuje firmám odhalení problémů, inovačních příležitostí a realizaci změn vedoucích k rozvoji a růstu firmy.

Aliance pro vodu

Platforma si klade za úkol řešení problematiky vody a vodního hospodářství na území Středočeského kraje.

SIC Connect

Pomáháme klientovi v takových oblastech jako je vývoj nových produktů nebo optimalizace produkce a které není schopen sám vlastními silami vyřešit.

 data-srcset

Inovační platformy

Inovační platformy jsou konzultační skupiny, složené ze zástupců firem, měst, obcí i akademických a výzkumných institucí ve Středočeském kraji.

Ketgate

Brána do infrastruktury klíčových umožňujících technologií pro MSP ve Střední Evropě – impuls pro nový nadregionální inovační ekosystém

Color Circle

Propojení veřejných institucí s výzkumnými kapacitami pro využití plného potenciálu cirkulární ekonomie.

 data-srcset

Kariéra

Nabídka volných pracovních míst pro Výzkumná centra a univerzity.

 data-srcset

Startup vouchery

Program podporuje rozvoj startupů s inovativním produktem a technologickými řešeními, které mají růstový potenciál do budoucna.

Welcome Office

Our Welcome Office services are targeted towards faculty or staff, professors, visiting researchers, post docs, and doctoral candidates...

 data-srcset

Inovační vouchery

Program podporuje spolupráci firem a výzkumnými organizacemi na jasně definovaném projektu, který přinese další rozvoj firmy.

Mapování a propagace

Mapujeme činnost výzkumných center a univerzit ve Středočeském kraji a výsledky představujeme třem cílovým skupinám.

Smart akcelerátor II ve Středočeském kraji

Cílem projektu Smart Akcelerátor II je dále podpořit inovace ve firmách, vznik nových inovačních podniků...

The City of the Future

Vize přeměny Středočeského kraje na region budoucnosti

 data-srcset

Kulturní a kreativní průmysly

Kulturní a kreativní průmysly jsou založeny na lidské tvořivosti, mají schopnost vytvářet inovativní výrobky.

Průmysl 4.0

Čtvrtá průmyslová revoluce postupně zasahuje výrobní sféru, energetiku, dopravu a další oblasti života společnosti.