Projekty

 data-srcset
MENU

Current projects

 data-srcset

Kariéra

Nabídka volných pracovních míst pro Výzkumná centra a univerzity.

Welcome Office

Our Welcome Office services are targeted towards faculty or staff, professors, visiting researchers, post docs, and doctoral candidates...

Mapování a propagace

Mapujeme činnost výzkumných center a univerzit ve Středočeském kraji a výsledky představujeme třem cílovým skupinám.

 data-srcset

Kulturní a kreativní průmysly

Kulturní a kreativní průmysly jsou založeny na lidské tvořivosti, mají schopnost vytvářet inovativní výrobky.

Aliance pro vodu

Platforma si klade za úkol řešení problematiky vody a vodního hospodářství na území Středočeského kraje.

 data-srcset

Inovační platforma

Inovační platformy jsou konzultační skupiny, složené ze zástupců firem, měst, obcí i akademických a výzkumných institucí ve Středočeském kraji.

 data-srcset

Inovační vouchery

Příběhy spolupráce firem a výzkumných organizací.

Evaluation of V4 Smart Cities

Cílem projektu je zhodnotit současný stav konceptu Smart City v regionu V4 a poskytnout komplexní srovnávací přehled.

Ketgate

Brána do infrastruktury klíčových umožňujících technologií pro MSP ve Střední Evropě – impuls pro nový nadregionální inovační ekosystém

Smart akcelerátor II ve Středočeském kraji

Cílem projektu Smart Akcelerátor II je dále podpořit inovace ve firmách, vznik nových inovačních podniků...

Průmysl 4.0

Čtvrtá průmyslová revoluce postupně zasahuje výrobní sféru, energetiku, dopravu a další oblasti života společnosti.

Kreativní vouchery

Kreativní voucher je jednorázová finanční podpora, určná pro podporu spolupráce malých a středních podniků s kreativci.

RI2 Integrate

Cílem projektu je využití výhod již existujících excelentních projektů EU v oblasti výzkumu a vývoje.

SIC Platinn

Program usnadňuje firmám odhalení problémů, inovačních příležitostí a realizaci změn vedoucích k rozvoji a růstu firmy.

The City of the Future

Vize přeměny Středočeského kraje na region budoucnosti