Projekty

 data-srcset
MENU

Aktivní projekty

Maker kultura ve školách

Naší snahou je přinášet inovace do výuky středních i základních škol Středočeského kraje. Proto přicházíme s unikátním programem převzatým ze zahraničí, jehož spoluautoři jsou experti z Mexika a Kanady. Metody využívané v programu mají původ ve Stanfordově univerzitě v USA, jedné z nejprestižnějších světových univerzit.

Průmysl 4.0

Čtvrtá průmyslová revoluce postupně zasahuje výrobní sféru, energetiku, dopravu a další oblasti života společnosti.

Platinn

Program usnadňuje firmám odhalení problémů, inovačních příležitostí a realizaci změn vedoucích k rozvoji a růstu firmy.

 data-srcset

Inovační vouchery

Program podporuje spolupráci firem s výzkumnými organizacemi na jasně definovaném projektu, který přinese další rozvoj firmy.

 data-srcset

Startup vouchery

Program podporuje rozvoj startupů s inovativním produktem a technologickými řešeními, které mají růstový potenciál do budoucna.

 data-srcset

Kreativní vouchery

Kreativní voucher je jednorázová finanční podpora, určená pro podporu spolupráce malých a středních podniků s kreativci.

Welcome Office

Pomáháme zahraničním vědcům před a po příjezdu do regionu. Pracujeme s komunitou zahraničních vědců a studentů, kteří již v regionu žijí a pracují.

 data-srcset

Kulturní a kreativní průmysly

Kulturní a kreativní průmysly jsou založeny na lidské tvořivosti, mají schopnost vytvářet inovativní výrobky.

SIC v regionu

Cílem projektu SIC v regionu je poodhalit možnosti inovací obyvatelům, starostům a zástupcům podniků ve středních Čechách společně s uvedením příkladů, jak je co nejlépe využít. Středočeské inovační centrum chce tímto projektem podpořit diskuzi  na témata, která aktuálně pálí daný region a přijít s konkrétním řešením. 

Věda v srdci inovací

Na platformě „Věda v srdci inovací“ najdete přehledně a na jednom místě aktuální technologické vybavení, výzkumné a vývojové služby a klíčovou expertízu vybraných výzkumných center ve Středočeském kraji, které mají potenciál pro spolupráci s firmami či obcemi.

 data-srcset

Inovace v srdci

Platforma má za úkol přinášet informace o inovačním prostředí Středočeského kraje. Naším cílem je propojovat, informovat, edukovat a přinášet příležitosti v oblasti inovací, vědy, výzkumu a podnikání.

Středočeské inovační vouchery

Program Asistence

Podpora přípravy nových strategických projektů s významným dopadem na inovační prostředí v kraji.

Pomáháme v krizi

Efektivním nástrojem Středočeského kraje v boji proti koronaviru je také Středočeské inovační centrum (SIC).

Digitalizace

Ketgate

Brána do infrastruktury klíčových umožňujících technologií pro MSP ve Střední Evropě – impuls pro nový nadregionální inovační ekosystém

 data-srcset

Týden Inovací 2020

Letošní 5. ročník veletrhu Týden Inovací představí ty nejzajímavější novinky z oblasti inovací v ČR i zahraničí!

Mapování a propagace

Mapujeme činnost výzkumných center a univerzit ve Středočeském kraji a výsledky představujeme třem cílovým skupinám.

The City of the Future

Vize přeměny Středočeského kraje na region budoucnosti