Projekt vhodný pro:

Inovační vouchery

Firmy, živnostníci a podnikatelé ze Středočeského kraje, kteří chtějí inovovat svůj produkt nebo službu ve spolupráci s univerzitou či jinou výzkumnou organizací, mohou na svůj projekt získat dotaci (Středočeský inovační voucher) ve výši až 150 000 korun.

Cílem této podpory je stimulovat spolupráci mezi soukromým sektorem a výzkumnou sférou a podpořit inovační aktivity podniků pro posílení jejich konkurenceschopnosti.

Přínos vědeckovýzkumné sféry spočívá hlavně ve znalostech a jejich přenosu směrem k firmám. Ty se mohou plně soustředit na podnikání, zatímco výzkumná organizace dodá potřebné inovace, které firma nemůže zajistit vlastními silami.

Podnikatelské subjekty a výzkumné organizace si, prostřednictvím realizace menších společných projektů, ověří schopnost vzájemně spolupracovat a vytvoří si základy pro dlouhodobou spolupráci.

Klikněte na obrázky a přečtěte si příběhy o úspěšné spolupráci podpořené díky Středočeským inovačním voucherům:

AMCON Europe

NATURAL

BOVA Březnice

Aktuálně není vypsaná žádná výzva. Předpokládaný termín dalšího spuštění je podzim 2017. V souvislosti s nadcházející výzvou plánujeme semináře, kde budou mimo jiné prezentovány i zkušenosti z hodnocení žádostí v předchozích výzvách.

Cílem vyhlášení programu je podpora rozvoje spolupráce mezi podnikatelským sektorem a vědeckovýzkumnou sférou, a to prostřednictvím poskytnutí jednorázové dotace podnikateli na spolupráci s poskytovatelem znalostí, která je založena na transferu znalostí. Inovační vouchery tak zvyšují motivaci podniků vstupovat do spolupráce s poskytovatelem znalostí, ke které by jinak nedošlo.

Podnikatelské subjekty a výzkumné organizace si, prostřednictvím realizace menších společných projektů, ověří schopnost vzájemně spolupracovat a vytvoří si základy pro dlouhodobou spolupráci. Cílem vyhlášení programu je odbourat bariéry mezi firmami ze Středočeského kraje a vědeckovýzkumnými organizacemi, stimulovat či rozvíjet jejich vzájemnou spolupráci tak, aby docházelo k lepšímu využití znalostního potenciálu regionu.

Základní dokumenty
Název projektu Středočeské inovační vouchery
Stručný popis Středočeské inovační vouchery jsou finančním nástrojem podporujícím spolupráci podniků ze Středočeského kraje s vysokými školami či výzkumnými organizacemi (tzv. poskytovateli služeb VaVaI) z ČR, a to prostřednictvím poskytnutí jednorázové dotace podnikateli na spolupráci s poskytovatelem služeb VaVaI, která je založena na transferu znalostí. Podnikatelské subjekty a výzkumné organizace si, prostřednictvím realizace menších společných projektů, ověří schopnost vzájemně spolupracovat a vytvoří si základy pro dlouhodobou spolupráci.Inovační vouchery umožňují firmám plně se soustředit na podnikání, zatímco výzkumná organizace dodá služby potřebné pro inovace, které firma z nějakého důvodu nemůže zajistit vlastními silami. Výzkumné organizace naopak díky zkušenostem ze vzájemné spolupráce s podnikatelskými subjekty získávají důležitou zpětnou vazbu pro zvyšování relevance a zkvalitňování nabídek svých aktivit a kapacit směrem k firmám, ale i pro další výzkumnou činnost a zkvalitňování výuky.
Cíl –    stimulovat spolupráci mezi soukromým sektorem a vědeckovýzkumnou sférou
–    podpoření inovačních aktivit (produktové a procesní inovace) firem a posílení jejich konkurenceschopnosti
Financování Na nákladech spojených s poskytnutím služby se podílí Středočeské inovační centrum, spolek dotací ve výši 50 000 až 150 000 Kč, která může tvořit nejvýše 75 % hodnoty zakázky. Žadatel se na pokrytí nákladů podílí nejméně 25 %.
Celková alokace finančních prostředků 5 000 000 Kč
Harmonogram      –     otevření výzvy k podávání žádostí: 27. 3. 2017 – 28. 4. 2017 do 23:59 hod
–     vyhodnocení projektů a losování (pouze při převisu poptávky): květen 2017
–     schválení vylosovaných projektů vyhlašovatelem programu: květen 2017
–     podpis smlouvy o poskytnutí inovačního voucheru: květen 2017
–     podpis smlouvy o dílo mezi příjemcem voucheru a poskytovatelem služeb VaVaI: květen – červenec 2017
–     realizace spolupráce: květen – prosinec 2017

Cílem seminářů je seznámit potenciální zájemce s možnostmi a podmínkami využití inovačních voucherů ve Středočeském kraji.  

Součástí semináře je nejen představení Inovačních voucherů, ale také poradenství pro vyplnění žádosti, prezentace zkušenosti z hodnocení žádostí v předchozích výzvách, diskuze ke konkrétních úskalím, potřebách výstupů, nebo pomoc při hledání partnera ve vědecko-výzkumné sféře.

Účast na seminářích je bezplatná.

Program seminářů

  • Brandýs nad Labem: 7. 9. 2017, 9:30-13:00, Krajská hospodářská komora Střední Čechy, Pražská 298/59, 250 01 Brandýs nad Labem – Stará Boleslav
    Pozvánka
  • Kladno: 17. 10. 2017, 9:30-13:00 hod., Kongresové centrum hotelu Kladno
  • Kolín: 24. 10. 2017, (čas bude upřesněn), CEROP Kolín
  • Beroun: 31. 10. 2017, (čas bude upřesněn), OSTROV Beroun

2016

První výzva v rámci Středočeských inovačních voucherů vzbudila mezi podnikateli velký zájem. Do projektu s celkovou alokací 5 000 000,- Kč, poskytnutých Středočeským krajem, se přihlásilo 97 žadatelů. 7 nejlépe hodnocených žádostí bylo přímo vybráno Radou pro konkurenceschopnost Středočeského kraje a získalo dohromady přes 800 tis. Kč. Ze zbývajících 78 přihlášených projektů bylo formou losování za účasti notáře vybráno 34 firem, které si mezi sebou rozdělily částku 4.185.784,- Kč. Mezi podpořenými projekty bylo např. efektivní využití biomasy ve větších obcích a městech, monitorování procesu porušování skalního masivu nebo optimalizace výroby zdravotnických lůžek.

Spolupráce napříč Středočeským krajem podpořená díky Inovačním voucherům v roce 2016

2017

Do programu s celkovou alokací 5 mil. Kč, které poskytl Středočeský kraj, se přihlásilo celkem 30 žadatelů, kteří v součtu požadovali dotaci ve výši téměř 4 mil. korun. Smlouva o poskytnutí inovačního voucheru byla nakonec uzavřena s 25 příjemci. Ti si rozdělili částku téměř 3,2 mil. Kč.

Podpořeny byly především projekty z oblasti zemědělství (6 projektů), stavebnictví (4), strojírenství (3), dále do potravinářství, Life Sciences a ICT.

Předmětem spolupráce firem a vědců jsou nejčastěji služby, které není v silách žadatele zajistit jiným způsobem. Jedná se o testování a analýzy nových výrobků, optimalizaci konstrukčních parametrů, vývoje testů, provedení zkoušek, laboratorní a poloprovozní zkoušky nebo implementace metod do praxe.

Podnikatelé, kteří požádali o podporu prostřednictvím voucheru, nejvíce poptávali pomoc výzkumníků z Českého vysokého učení technického v Praze (6 projektů), dále z České zemědělské univerzity v Praze (5), Výzkumného ústavu zemědělské techniky, v. v. i. (3), ve dvou projektech jde o spolupráci s Fyzikálním ústavem AV ČR, v. v. i., Univerzitou Karlovou v Praze a Jihočeskou univerzitou v Českých Budějovicích. Po jednom projektu získaly firmy na spolupráci s Vysokou školou chemicko-technologickou v Praze, Mendelovou univerzitou v Brně, Ústavem přístrojové techniky AV ČR, v. v. i., Univerzitou Jana Evangelisty Purkyně v Ústní nad Labem a s Ústavem experimentální botaniky AV ČR, v. v. i.

Kontaktní osoby

Ing. Petr Jirman

Vedoucí odboru projektové kanceláře

+420 246 083 195 | jirman@s-ic.cz

Slovo zúčastněných

„Výsledek našeho výzkumu, podpořený Středočeským inovačním voucherem, má velký potenciál stát se efektivní součástí technologií předúprav surovin, a to nejen při výrobě biopaliv.“

George Karráa
jednatel, LAVARIS s. r. o. – Výzkum a vývoj využití druhotných surovin

„Díky inovačnímu voucheru jsme snížili výrobní náklady a rozšířili trhy, na kterých nabízíme naše produkty.“

Zuzana Biniová
koordinátorka projektů Natural, spol. s r.o. – chovatelství skotu

Inovační voucher nám pomohl zvýšit zájem o naše produkty a vytvořit silnější postavení na trhu.

Jiří Ježek
Ředitel české firmy vyrábějící kování pro dřevostavby BOVA Březnice, spol. s r.o.

+420 246 083 190  |  info@s-ic.cz