Inovační vouchery

MENU

SIC vyhlašuje další výzvu k předkládání žádostí o Inovační voucher.

Žádosti budou přijímány od 4. 3. 2019 do 31. 1. 2020.
V případě dotazů nebo nejasností nás neváhejte kontaktovat na adrese

Podprogram I. – poskytuje jednorázovou dotaci malému a střednímu podniku na spolupráci s výzkumnou organizací, která je založena na transferu znalostí.

Podprogram II. – poskytuje jednorázovou dotaci malému a střednímu podniku s historií do 3 let na spolupráci s výzkumnou organizací, která je založena na transferu znalostí a zároveň na podporu jejich rozvoje prostřednictvím investičních a neinvestičních nákladů vynaložených na nákup či pořízení jiných služeb nebo vybavení.