MENU

Interaktivní přednášky: Kybernetická bezpečnost

18. 1. 2024, 13:30 - 16:30 Magenta Experience Center

Jaké jsou nejčastější kybernetické hrozby pro vaši firmu a jak jim předcházet? Na tuto a další klíčové otázky ke kybernetické bezpečnosti vám odpoví skvělí odborníci v rámci interaktivních přednášek a diskuzí.

Co si odnesete?

Konkrétní případové studie z byznys prostředí, kde správná implementace technologií výrazně přispěla k ochraně a prevenci rizik. Srdečně vás zveme. Akce je bezplatná!

Atraktivní témata a odborní spíkři:

Kybernetická bezpečnost – nejčastější hrozby, jak předcházet útokům

Jan Hofman – vedoucí obchodního oddělení COM PLUS CZ a.s.

Posouzení stavu kybernetické bezpečnosti v organizaci

Jiří Sedláček – CEO v Network Security Monitoring Cluster

Kybernetický polygon (KYPO) – jedinečné virtuální prostředí pro výzkum a vývoj metod na ochranu proti útokům na kritické informační struktury

Vojtěch Hamerský – odborný pracovník Úsek sektorové spolupráce Masarykovauniverzita

Program může být ještě upraven.

registrace je bezplatná

Akci pořádáme:

V rámci SIC Business komunity ve spolupráci s Brain4Industry a s EDIH Cybersecurity Innovation HUB,který je jedním ze šesti Evropských center pro digitální inovace (EDIH) v Česku.

Kontaktní osoba:

Pro další informace kontaktujte manažerku SIC Business komunity: