MENU

Jak získat skvělá data pro vaše inovace a firemní rozvoj

30. 11. 2023, 14:00 - 17:00 Středočeské inovační centrum, Strakonická 3367, 150 00 Praha 5

Srdečně vás zveme na workshop s odborníkem SIC na databáze firem Jiřím Štěrbou. Interaktivní setkání věnujeme tomu, jak získat užitečné analýzy, výzkumy a data o firmách, které působí v inovacích a ve firemním rozvoji, abyste je mohli použít pro rozvoj vaší firmy nebo výzkumné organizace.


Co získáte:

  • Know-how pro stanovení vaší růstové strategie, expanze na nové trhy, diverzifikaci portfolia produktů/služeb a identifikaci příležitostí a hrozeb na trhu
  • Klíčové informace o technologických inovacích a vývoji v relevantních odvětvích pro lepší plánování vašich výzkumných a vývojových aktivit
  • Efektivní postupy, jak rozšířit okruh vaši zákazníků a partnerů s pomocí internetu, AI a firemních databází

Co se na workshopu dozvíte:

  • Které analýzy, zprávy a výzkumy jsou pro rozvojový a inovační proces hodnotné a relevantní
  • Jaké výstupy je možné získat od lídra odvětví analýz Frost & Sullivan
  • Jak vám může v oblasti analytiky pomoci SIC
  • Kam se posouváme v možném využití AI
  • Jak využít Lookalike analýzu při hledání nových obchodních příležitostí a partnerů
  • Které metody práce s daty o firmách se (ne)osvědčily v rámci pilotních projektů

Proč obdobná setkání děláme:

V SIC dlouhodobě podporujeme kvalifikované rozhodování na základě relevantních dat. Naším cílem je zmapovat potřeby a požadavky firem i výzkumných organizací a pomáhat vašim projektům také datovou podporou a analytickým know-how. Akce pro vás pořádáme v rámci Inovační platformy.