Validace komerčního potenciálu

MENU

Validace komerčního potenciálu

Maximalizuje komerční potenciál vašeho objevu!

Hledáte komerční využití vašeho objevu? Chcete získat neocenitelné informace od expertů i tržních hráčů a nastavit životaschopný model vašeho businessu? Chápeme, že přenos výsledků výzkumu má svá rizika – náš program Validace komerčního potenciálu vám je pomůže významně snížit.

Pro koho je program určen?

Pro soukromá i veřejná výzkumná centra, se sídlem či pracovištěm ve Středočeském kraji.

Co unikátního vám program přinese?

 • Ověříme, že váš nápad naplňuje skutečnou potřebu trhu a má dlouhodobý potenciál.
 • Získáte podporu expertů Středočeského inovačního centra, kteří vás provedou ověřenou metodou Innovation Due Diligence. (Převzali jsme ji od LTU Business, předního švédského poskytovatele služeb v oblasti ověřování inovací v rané fázi.)
 • Zvýšíte svůj potenciál získat financování (ať už soukromé či veřejné).
 • To vše za velmi výhodných podmínek a s minimální administrativou

Co vám pomůžeme vyřešit:

 • Získáte reálné informace o potřebách trhu.
 • Poznáte své partnery a konkurenty.
 • Zjistíte, jak z objevu udělat business.
 • Získáte doporučení strategie komercializace.

Jakým způsobem s projekty pracujeme?

Projekty přijaté do programu provedeme třemi fázemi zpracování:

1) úvodní analýza inovace a výběr trhu

2) ověření zájmu trhu

3) business development

 • První dvě fáze kompletně hradí SIC. Fázi 3 (volitelnou část) hradíme z 50 %. Kalkulaci nákladů 3. fáze provádíme vždy individuálně dle náročnosti specifických parametrů projektu.
 • Po dokončení 1. a 2. fáze projektu vám představíme výstupy a zpětné vazby od potenciálních zákazníků či možných partnerů. Zde se rozhoduje, zda je váš projekt dostatečně připravený a může vstoupit do fáze č. 3, která je nejnáročnější na zpracování. Vždy záleží na okolnostech, stupni připravenosti vašeho projektu a vašich prioritách.

HARMONOGRAM

 • 2. 4. 2024 (12:00) – 31. 5. 2024 (12:00) – podání přihlášek do programu (průběžně)
 • Do 14 dnů od přijetí přihlášky –⁠ vyhodnocení a vyrozumění o přijetí či nepřijetí projektu
 • 15. 6. 2023 – 15. 9. 2024 –⁠ realizace schválených projektů

JEDNODUCHÝ POSTUP KROK ZA KROKEM

Vstupní konzultace

Před podáním přihlášky do programu potřebujete absolvovat vstupní konzultaci s manažerkou programu, která posoudí soulad vašeho projektu s programem Validace komerčního potenciálu a poskytne vám informace, jak přihlášku jednoduše podat.

Podání přihlášky

Do programu se můžete přihlásit pouze online, vyplněním formuláře zde.

Doplnění podkladů

Vaši přihlášku budeme hodnotit nejprve formálně, poté věcně. Během hodnocení vás můžeme vyzvat k doplnění chybějících podkladů.

Podepsání smlouvy

Pokud bude váš projekt vybrán, podepíšete smlouvu o spolupráci. Práce na validaci komerčního potenciálu předpokládá průběžnou aktivní komunikaci z obou stran. V případě nefungující komunikace může být projekt ukončen.

Zpětná vazba

Po dokončení spolupráce poskytnete SIC zpětnou vazbu na proběhlý program.

DOMLUVTE SI KONZULTACI A PŘIHLASTE SE

PRO VSTUPNÍ KONZULTACI A VÍCE INFORMACÍ KONTAKTUJTE MANAŽERKU PROGRAMU

Kontaktujte nás
Kontaktujte mě