Validace komerčního potenciálu

MENU

Maximalizujete komerční potenciál vašeho objevu!

Máte nápad, který může mít komerční aplikaci? Hledáte komerční využití vašeho objevu? Chcete získat neocenitelné informace od hráčů na trhu a nastavit model vašeho businessu? Víme, že přenos nápadů a výsledků výzkumu do komerčního produktu nebo služby je složitý a nákladný proces, který má svá rizika. Náš program vám je pomůže snížit!

Pro koho je program určen?

Program je určen pro soukromá i veřejná výzkumná centra, se sídlem či pracovištěm ve Středočeském kraji.

Co unikátního vám program přinese?

 • Ověříme, že váš nápad naplňuje skutečnou potřebu trhu a má dlouhodobý potenciál.
 • Získáte podporu expertů Středočeského inovačního centra, kteří vás provedou ověřenou metodou Innovation Due Diligence. (Převzali jsme ji od LTU Business, předního švédského poskytovatele služeb v oblasti ověřování inovací v rané fázi.)
 • Zvýšíte svůj potenciál získat financování (ať už soukromé či veřejné).

Co vám pomůžeme vyřešit:

 • Získáte reálné informace o potřebách trhu.
 • Poznáte své partnery a konkurenty.
 • Zjistíte, jak z objevu udělat business.
 • Získáte doporučení strategie komercializace.

Jakým způsobem s projekty pracujeme?

 • Projekty přijaté do programu provedeme třemi fázemi zpracování

1) úvodní analýza inovace a výběr trhu,

2) ověření zájmu trhu,

3) business development.

 • Fáze 1 a fáze 2 programu jsou kompletně hrazeny ze strany SIC. 3. fázi programu (volitelná část) hradí SIC z 50 %. Kalkulace nákladů 3. fáze se provádí vždy individuálně dle náročnosti specifických parametrů projektu.
 • Po dokončení 1. a 2. fáze projektu Vám SIC představí výstupy a zpětné vazby od potenciálních zákazníků či možných partnerů. Zde se rozhoduje, zda je projekt dostatečně připravený a může vstoupit do fáze č. 3, která je nejnáročnější na zpracování. Vždy záleží na okolnostech, stupni připravenosti projektu a prioritách uchazeče.

HARMONOGRAM

 • 2.8. 12:00 – 1.12. 12:00 2023 – podání žádostí do programu (průběžně).
 • Do 14 dnů od přijetí žádosti –⁠ vyhodnocení a vyrozumění o přijetí či nepřijetí projektu.
 • 15. 8. 2023 – 15. 3. 2024 –⁠ realizace schválených projektů.

JAK POSTUPOVAT

Vstupní konzultace

Před zasláním žádosti do programu musí každý uchazeč absolvovat vstupní konzultaci s manažerem programu VKP. Od něj získáte doporučení, zda je Váš projekt v souladu s programem a můžete podat žádost, případně Vám poskytne informace, jak žádost zpracovat.

Podání žádosti

Do programu lze žádost podat pouze on-line, vyplněním formuláře zde.

Doplnění podkladů

Žádost bude nejprve formálně a poté věcně hodnocena. Během hodnocení můžete být vyzváni k doplnění chybějících podkladů

Podepsání smlouvy

Pokud bude Váš projekt vybrán, podepíšete smlouvu o spolupráci. Práce na validaci komerčního potenciálu předpokládá průběžnou aktivní komunikaci z obou stran. V případě nefungující komunikace může být projekt ukončen.

Zpětná vazba

Po dokončení spolupráce poskytnete SIC zpětnou vazbu na proběhlý program.

Kontaktujte nás
Kontaktujte mě