Validace komerčního potenciálu

MENU

Validace komerčního potenciálu

Maximalizuje komerční potenciál vašeho objevu!

Máte nápad, který může mít komerční aplikaci? Hledáte komerční využití vašeho objevu? Chcete získat neocenitelné informace od hráčů na trhu a nastavit model vašeho businessu? Víme, že přenos nápadů a výsledků výzkumu do komerčního produktu nebo služby je složitý a nákladný proces, který má svá rizika. Náš program vám je pomůže snížit!

Pro koho je program určen?

Program je určen pro soukromá i veřejná výzkumná centra, se sídlem či pracovištěm ve Středočeském kraji.

Co unikátního vám program přinese?

 • Ověříme, že váš nápad naplňuje skutečnou potřebu trhu a má dlouhodobý potenciál.
 • Získáte podporu expertů Středočeského inovačního centra, kteří vás provedou ověřenou metodou Innovation Due Diligence. (Převzali jsme ji od LTU Business, předního švédského poskytovatele služeb v oblasti ověřování inovací v rané fázi.)
 • Zvýšíte svůj potenciál získat financování (ať už soukromé či veřejné).

Co vám pomůžeme vyřešit:

 • Získáte reálné informace o potřebách trhu.
 • Poznáte své partnery a konkurenty.
 • Zjistíte, jak z objevu udělat business.
 • Získáte doporučení strategie komercializace.

Jakým způsobem s projekty pracujeme?

 • Projekty přijaté do programu provedeme třemi fázemi zpracování

1) úvodní analýza inovace a výběr trhu,

2) ověření zájmu trhu,

3) business development.

 • Fáze 1 a fáze 2 programu jsou kompletně hrazeny ze strany SIC. 3. fázi programu (volitelná část) hradí SIC z 50 %. Kalkulace nákladů 3. fáze se provádí vždy individuálně dle náročnosti specifických parametrů projektu.
 • Po dokončení 1. a 2. fáze projektu Vám SIC představí výstupy a zpětné vazby od potenciálních zákazníků či možných partnerů. Zde se rozhoduje, zda je projekt dostatečně připravený a může vstoupit do fáze č. 3, která je nejnáročnější na zpracování. Vždy záleží na okolnostech, stupni připravenosti projektu a prioritách uchazeče.

HARMONOGRAM

 • 2.8. 12:00 – 1.12. 12:00 2023 – podání žádostí do programu (průběžně).
 • Do 14 dnů od přijetí žádosti –⁠ vyhodnocení a vyrozumění o přijetí či nepřijetí projektu.
 • 15. 8. 2023 – 15. 3. 2024 –⁠ realizace schválených projektů.

JAK POSTUPOVAT

Vstupní konzultace

Před zasláním žádosti do programu musí každý uchazeč absolvovat vstupní konzultaci s manažerem programu VKP. Od něj získáte doporučení, zda je Váš projekt v souladu s programem a můžete podat žádost, případně Vám poskytne informace, jak žádost zpracovat.

Podání žádosti

Do programu lze žádost podat pouze on-line, vyplněním formuláře zde.

Doplnění podkladů

Žádost bude nejprve formálně a poté věcně hodnocena. Během hodnocení můžete být vyzváni k doplnění chybějících podkladů

Podepsání smlouvy

Pokud bude Váš projekt vybrán, podepíšete smlouvu o spolupráci. Práce na validaci komerčního potenciálu předpokládá průběžnou aktivní komunikaci z obou stran. V případě nefungující komunikace může být projekt ukončen.

Zpětná vazba

Po dokončení spolupráce poskytnete SIC zpětnou vazbu na proběhlý program.

PRO VÍCE INFORMACÍ KONTAKTUJTE MANAGERKU PROGRAMU

Kontaktujte nás
Kontaktujte mě