Transferové vouchery

MENU

TRANSFEROVÉ VOUCHERY

Finanční podpora, která přenese váš objev na trh! 

Máte objev s komerčním potenciálem? Potřebujete vylepšit jeho technologické provedení či vytvořit prototyp? Chcete dostat novou technologii na trh?

V našem programu Transferové vouchery získáte přímou finanční podporu až 500 000 Kč, která váš výzkum na trh posune. Využijte novou výzvu od 10. 2. 2025 do 7. 3. 2025 

Pro koho je program určen? 

Pro soukromá i veřejná výzkumná centra se sídlem či pracovištěm ve Středočeském kraji. Pokud přicházíte s aplikačním řešením klasifikovaným na stupnici TRL v rozmezí 3 až 7 a CRL 4 až 7 (viz infografika níže).

Co vám Transferové vouchery pomůžou vyřešit? 

Finanční podporu můžete využít na výdaje související s komercializací, pokud jsou neinvestiční povahy: 

 • náklady na ochranu duševního vlastnictví 
 • výdaje na přístup do patentových databází 
 • náklady na výzkum a vývoj 
 • nákup externích nebo konzultačních služeb 

 Transferové vouchery jsou určeny přímo pro výzkumná centra, proto jimi nelze financovat například smluvní výzkum zadaný externím partnerem.  

Které projekty jsme podpořili v roce 2024?

 • Centrum HiLASE (Vývoj bezpečnostního laserového shutteru)
 • UCEEB ČVUT (Prototyp hybridní zelené střechy)
 • FBMI ČVUT (Ověření nového řešení neurorehabilitačního robota)
 • VŠCHT (Vývoj senzorů pro monitoring koroze pod izolací)

Jak podat žádost? 

Nejprve si prosím sjednejte bezplatnou konzultační schůzku s manažerkou programu Janou Kolomazníkovou.

Ujistíte se, zda je pro vás program vhodný a dostanete všechny informace o jeho průběhu i tipy, jak jednoduše vyplnit žádost. Ano, zjednodušili jsme administrativu na minimum. Konzultace je zdarma a teprve po ní můžete žádost podat.  

Co unikátního vám program přinese? 

 • Přímou finanční podporu od 100 000 Kč do 500 000 Kč až do výše 80 % z celkových uznatelných výdajů.  
 • 50 % podpory získáte ex-ante už po podpisu smlouvy, 50 % ex-post po dokončení realizace vašeho projektu  
 • Přístup ke znalostem expertů SIC  
 • Posun vašeho objevu na vyšší úroveň technologického provedení a vyšší připravenost technologie pro trh  

Další parametry aktuální (třetí) výzvy:

 • Výzva je vyhlášena jako kolová, rozhoduje kvalita vašeho projektu, ne rychlost podání.  
 • Můžete podat žádost od 10. 2. 2025 do 7. 3. 2025 pouze pomocí tohoto online formuláře.  
 • Celková alokace na 3. výzvu činí 2 000 000 Kč. 
 • Konec realizace projektů je stanoven na 30. 9. 2025. 
 • Všechny žádosti hodnotí komise po skončení výzvy a seřadí je dle bodového zisku. Během hodnocení potřebujeme doložit tržní validaci či analýzu trhu, dle vývojové fáze, ve které se váš projekt nachází v okamžiku podání žádosti.  
 • Tržní validace — Doložení průzkumu trhu vašeho aplikačního řešení spolu s výstupy z validace. Dokládá se alespoň představa o cílovém trhu a odhad velikosti a potenciálu trhu (data můžete získat z veřejně dostupných zdrojů), zaměřte se však minimálně na trh národní a evropský. Součástí validace je také popis stavu a postupu jednání s alespoň 5 potenciálními zájemci o vaše aplikační řešení. 
 • Analýza trhu — Jasná definice cílového trhu s odůvodněním. Měli byste popsat velikost trhu a doložit total market, total addressable market a total reachable market. U analýzy se opět zaměřte minimálně na trh národní a evropský. 

Jak program Transferové vouchery funguje

1. Sjednejte si povinnou konzultaci s manažerem Programu.

2. Vyplníte online Žádost o podporu

Žádost můžete podat od 10. 2. 2025 do 7. 3. 2025 jen pomocí tohoto online formuláře. Podejte ji prosím včetně všech povinných příloh. Manažerka programu vám ráda zodpoví všechny otázky k přípravě žádosti.  

3. Počkáte na výsledek I. a II. kola hodnocení

Během hodnocení můžete být vyzváni k doplnění chybějících podkladů, které po vyzvání musíte doplnit do dané lhůty, jinak bude váš projekt z hodnotícího procesu vyřazen. Součástí věcného hodnocení je osobní obhajoba vašeho projektu před hodnotící komisí, při které máte možnost zodpovědět otázky komise a doplnit či vysvětlit některé zásadní informace k projektu. 

 

 

4. Podepíšete Smlouvu o podpoře

Pokud je váš projekt vybrán, čeká vás podpis Smlouvy o podpoře. 

5. Realizujete projekt

Projekt můžete začít realizovat nejdříve od data vyhlášení výzvy (10. 2. 2025), nejdéle do 30. 9. 2025. Maximální délka realizace projektu je pět měsíců. Pokud již s blížícím se koncem projektu víte, že realizaci nestíháte, kontaktujte co nejdříve manažera programu. 

6. Ukončíte projekt

Po ukončení projektu vyplňte a podejte Závěrečnou zprávu, Žádost o proplacení podpory a zpětnou vazbu pro poskytovatele podpory spolu se všemi ostatními dokumenty a doklady stanovenými ve Smlouvě tak, aby mohlo dojít k závěrečnému hodnocení projektu. 

 

7. Proplatíme vám podporu

V případě kladného výsledku závěrečného hodnocení zapíšeme stanovenou částku podpory do registru de minimis a proplatíme ji na váš účet uvedený ve Smlouvě. Tímto se projekt uzavírá. Vaší aktivní povinností příjemce v tuto chvíli zůstává především dodržování pravidla povinné publicity SIC. 

8. Požádáme vás o stručnou zprávu o stavu projektu

Po jednom roce až dvou letech vás požádáme o vyplnění a podání stručné zprávy o stavu projektu. 

Dokumentace ke stažení

Žádost o podporu v programu Transferové vouchery

Příloha č.1 k Žádosti o podporu z programu Transferové vouchery

Příloha č. 2 k žádosti o podporu z programu Transferové vouchery

Příloha č. 3 k žádosti o podporu z programu Transferové vouchery 

Program Transferové vouchery - III. výzva

Protokol z I. kola hodnocení Žádosti o podporu z programu Transferové vouchery

Protokol z II. kola hodnocení Žádosti o poskytnutí podpory z programu Transferové vouchery

Smlouva o poskytnutí dotace Transferové vouchery

Kontaktujte nás
Kontaktujte mě