MENU

KONZULTAČNÍ PODPORA

Využijte odborné konzultace pro rozvoj vaší výzkumné organizace a společně s našimi experty zdokonalte komercializaci i marketing!

O programu:

Řešíte, jak správně nastavit komunikaci ve vaší organizaci? Nevíte si rady, jak lépe nabízet vaše služby? Není vám jasné, jak chránit duševní vlastnictví?

V našem mentoringovém programu Konzultační podpora pro výzkumné organizace si můžete vybrat špičkového experta, který vám pomůže nastavit konkrétní změny pro rozvoj vaší výzkumné organizace.

  • Získáte podporu mentora, který vám pomůže zlepšit nejen vlastní fungování, ale pomůže i s efektivním naplánováním změn a následnou implementací
  • Díky odbornému pohledu zvenčí zlepšíte a akcelerujete její konkurenceschopnost
  • Konzultační podporu pro Výzkumné organizace dostanete téměř zdarma (V 1. fázi je to 40 hodin a SIC hradí až 80 % nákladů; v 2. fázi je to 40 – 80 hodin a SIC hradí 70%)
  • Administrativa je minimální

Pro koho je Konzultační podpora určena?

  • soukromým nebo veřejným výzkumným organizacím
  • se sídlem nebo pracovištěm ve Středočeském kraji
  • zapsaných v registru MŠMT

Co vám program pomůže vyřešit:

  1. Rozvoj organizace: komunikace, interní procesy, kultura a hodnoty v organizaci.
  2. Komercializace: všechny fáze transferu, definování cílů a způsobů dosažení komercializačního záměru.
  3. Marketing: komunikace v digitálním prostředí, krizová komunikace a příprava na období po ní.

Co unikátního vám program přinese:

• Identifikaci konkrétních problémů, pomoci vyřešit výzvy související s komercializací, marketingem, diverzitou nebo i rozvojem a celkovým zlepšením fungování VO.
• 40/80 hodin spolupráce se špičkovým expertem, který vám bude přesně sedět (vyberete si ho z našich kandidátů a můžete si úvodní sezení zdarma vyzkoušet)
• Know-how, jak posílit pozici na trhu
• To vše téměř zdarma a s minimální administrativou

PŘÍKLADY ÚSPĚŠNÉ SPOLUPRÁCE 

Se SIC jsme začali spolupracovat krátce po založení NÚDZ. Realizovali jsme již několik projektů a vždy se na spolupráci velmi těšíme. Základem úspěchu je, že nad otázkou spolupráce výzkumných organizací s průmyslem skutečně přemýšlí, přichází s užitečnými nápady a nebojí se o nich diskutovat.

Karel Valeš

NÚDZ

Jak Konzultační podpora funguje?

Krok 1: Definujte konkrétní bariéru nebo výzvu

Pokud ve vaší výzkumné organizaci čelíte novým výzvám v oblasti rozvoje organizace, komercializace, marketingu nebo diverzity a nemáte možnost probrat svou situaci s někým zkušeným, případně potřebujete jistotu při rozhodování, sepište vaši potřebu, kterou chcete řešit.

Krok 2: Sjednejte si schůzku s manažerem programu

Po sjednání konkrétního termínu schůzky, si společně s manažerem programu ujasníte vaše požadavky. Manažer současně zhodnotí, zda váš problém vyřeší prostřednictvím konzultací SIC nebo vám přidělí experta.

Krok 3: Realizace spolupráce

Využijte možnost krátkodobé konzultace SIC
Krátkodobá podpora s konzultanty SIC, vám zajistí cílenou konzultaci směřující k vyřešení vašeho problému. Konzultace SIC jsou zdarma, resp. jsou plně hrazeny z prostředků SIC.

nebo

Využijte možnost dlouhodobé expertní podpory
Pokud je váš problém komplexnějšího charakteru a vyžaduje dlouhodobější podporu ze strany experta, manažer programu domluví první setkání s vybraným expertem, se kterým si následně nastavíte režim schůzek a plán projektu. Úlohou experta je pomoci naplánovat potřebné změny a podpořit jejich efektivní implementaci. Podpora experta probíhá formou koučinku a mentoringu je ze 70 % hrazena z prostředků SIC.

Krok 4: Podpis smlouvy

Pokud se rozhodnete pro dlouhodobou spolupráci s expertem, podepíšete smlouvu se SIC a můžete se naplno pustit do realizace vašeho projektu. Smlouva stanovuje veškeré podmínky o poskytované podpoře ze strany SIC a také podmínky ze strany příjemce. Aby byl váš projekt ve finále úspěšný, je nutné dodržet jak smluvní podmínky programu, tak i nastavený harmonogram.

Krok 5: Zahájení dlouhodobé spolupráce s expertem

Realizace probíhá standardně ve dvou fázích:

Fáze 1: spolupráce s expertem může zahrnovat maximálně 40 hodin. Organizace si nastaví plán setkávání. SIC hradí až 80 % nákladů na práci experta. Po ukončení této fáze expert sepíše závěrečnou zprávu s doporučením zda a) spolupráci ukončíte b) přejdete do Fáze 2.

Fáze 2: pokud chce VO pokračovat ve spolupráci se stejným expertem, může využít dalších 40 – 80 hodin spolupráce s expertem. SIC hradí 70 % nákladů na práci experta.

Krok 6: Dokončení projektu a vyhodnocení výstupů

Po dokončení spolupráce s expertem, vyplníte dotazník o dosaženém přínosu projektu pro vaši organizaci.

S kým můžete spolupracovat? 

S desítkami akreditovaných expertů, kteří úspěšně řešili podobné problémy a výzvy jako vy. Spojuje je touha předávat své zkušenosti a podporovat výzkumné organizace. Naši experti jsou lidé, kteří založili svůj vlastní byznys, působili ve vrcholném managementu a mají bohaté zkušenosti. Navrhneme vám odborníky přímo pro vaši problematiku, jejichž profily a úspěchy důkladně známe, protože jsou součástí celorepublikové sítě Ynovate.  

 

MÁTE ZÁJEM O ŠPIČKOVÉHO EXPERTA? KONTAKTUJTE NÁS