Konzultační podpora pro výzkumné organizace

MENU

S našimi experty vám pomůžeme vyřešit výzvy související s rozvojem vaší výzkumné organizace. Podpora je poskytována formou koučinku a mentoringu. Naši experti vám pomohou zlepšit nejen vlastní fungování, ale pomohou i s efektivním naplánováním změn a následnou implementací.

O programu:

Řešíte, jak správně nastavit komunikaci ve vaší organizaci? Nevíte si rady, jak lépe nabízet vaše služby? Není vám jasné, jak chránit duševní vlastnictví?

Pro výzkumné organizace (VO) se sídlem ve Středočeském kraji nabízíme nový expertní program, který výzkumným organizacím účinně pomáhá v jejich dalším rozvoji v oblasti interních procesů, diverzity, komercializace nebo ochrany duševního vlastnictví. Podporu lze získat také pro oblast zlepšování interní komunikace, marketingu nebo krizové komunikace.

Program je určen:

  • soukromým nebo veřejným výzkumným organizacím
  • se sídlem nebo pracovištěm ve Středočeském kraji
  • zapsaných v registru MŠMT

Jak to funguje:

Účelem programu je prostřednictvím podpory SIC a jeho expertů nebo konzultantů, pomoci vyřešit výzvy související s komercializací, marketingem, diverzitou nebo i rozvojem a celkovým zlepšením fungování VO. Společně s vámi vybereme nejvhodnějšího experta, který vás bude umět situací nejlépe provést.

Úlohou experta je s ředitelem/manažerem VO naplánovat potřebné změny a podpořit jejich efektivní implementaci v organizaci. Podpora experta probíhá formou koučinku a mentoringu.

Oblasti cílené podpory:

  1. Rozvoj organizace: komunikace, interní procesy, kultura a hodnoty v organizaci.
  2. Komercializace: všechny fáze transferu, definování cílů a způsobů dosažení komercializačního záměru.
  3. Diverzita: zavedení genderového plánu, monitoring a evaluace změn, rovné příležitosti.
  4. Marketing: komunikace v digitálním prostředí, krizová komunikace a příprava na období po ní.

Krok 1: Definujte konkrétní bariéru nebo výzvu

Pokud ve vaší výzkumné organizaci čelíte novým výzvám v oblasti rozvoje organizace, komercializace, marketingu nebo diverzity a nemáte možnost probrat svou situaci s někým zkušeným, případně potřebujete jistotu při rozhodování, sepište vaši potřebu, kterou chcete řešit.

Krok 2: Sjednejte si schůzku s manažerem programu

Po sjednání konkrétního termínu schůzky, si společně s manažerem programu ujasníte vaše požadavky. Manažer současně zhodnotí, zda váš problém vyřeší prostřednictvím konzultací SIC nebo vám přidělí experta.

Krok 3: Realizace spolupráce

Využijte možnost krátkodobé konzultace SIC
Krátkodobá podpora s konzultanty SIC, vám zajistí cílenou konzultaci směřující k vyřešení vašeho problému. Konzultace SIC jsou zdarma, resp. jsou plně hrazeny z prostředků SIC.

nebo

Využijte možnost dlouhodobé expertní podpory
Pokud je váš problém komplexnějšího charakteru a vyžaduje dlouhodobější podporu ze strany experta, manažer programu domluví první setkání s vybraným expertem, se kterým si následně nastavíte režim schůzek a plán projektu. Úlohou experta je pomoci naplánovat potřebné změny a podpořit jejich efektivní implementaci. Podpora experta probíhá formou koučinku a mentoringu. Tato podpora je z 80 % hrazena z prostředků SIC.

Krok 4: Podpis smlouvy 

Pokud se rozhodnete pro dlouhodobou spolupráci s expertem, podepíšete smlouvu se SIC a můžete se naplno pustit do realizace vašeho projektu. Smlouva stanovuje veškeré podmínky o poskytované podpoře ze strany SIC a také podmínky ze strany příjemce. Aby byl váš projekt ve finále úspěšný, je nutné dodržet jak smluvní podmínky programu, tak i nastavený harmonogram.

Krok 5: Zahájení dlouhodobé spolupráce s expertem

Realizace probíhá standardně ve dvou fázích:

Fáze 1: spolupráce s expertem může zahrnovat maximálně 40 hodin. Organizace si nastaví plán setkávání. Náklady na experta hradí SIC z 80 %. Po ukončení této fáze expert sepíše závěrečnou zprávu s doporučením zda a) spolupráci ukončíte b) přejdete do Fáze 2 nebo c) využijete Panel expertů*.

Fáze 2: pokud chce VO pokračovat ve spolupráci se stejným expertem, může využít dalších 40 hodin spolupráce s expertem. Náklady na experta hradí opět SIC z 80 %.

*Panel expertů: Pro projekty, u kterých je žádoucí multidisciplinární posouzení, využije VO panel expertů, který zahrnuje max. 5 hodin podpory hrazené 100 % SIC. Náklady jsou plně hrazeny z prostředků SIC.

 

Krok 6: Dokončení projektu a vyhodnocení výstupů

Po dokončení spolupráce s expertem, vyplníte dotazník o dosaženém přínosu projektu pro vaši organizaci.