Výzkumné organizace a školy

MENU

Mimořádné akademické testování vzorků na koronavirus končí

Desítky tisíc vzorků otestovaly laboratoře ústavů Akademie věd ČR a univerzit za poslední tři měsíce trvání pandemie onemocnění covid-19. Na…

17. 6. 2020

Evropská stopa v boji s koronavirem

Pandemie koronaviru jasně ukázala, jak obrovský význam pro společnost, stát i průmysl mají výzkumné organizace, jejich infrastruktury a samozřejmě vědci….

12. 6. 2020

Směřování politiky otevřené vědy v mezinárodním výzkumu v ICT

Problémy spojené s otevřeností vědeckých výsledků a technických inovací se v posledních týdnech dostaly díky koronavirové pandemii do popředí. Co…

2. 6. 2020

HORIZONT 2020 PODPORUJE VÝZKUM A INOVACE V BOJI PROTI PANDEMII COVID-19

 V rámcovém programu EU pro výzkum a inovace Horizontu 2020 (2014-2020) byla zveřejněna další výzva k předkládání návrhů mezinárodních projektů výzkumu, vývoje…

1. 6. 2020

GA ČR: Nová opatření pro projekty realizované v roce 2020

V souvislosti s celosvětovými omezeními proti šíření COVID-19, a ve snaze o zlepšení situace pro řešitele projektů podpořených Grantovou agenturou České republiky…

1. 6. 2020

VVI Komise podpoří naléhavě potřebný výzkum a inovace dalšími 122 miliony eur

Evropská komise vyčlenila z programu pro výzkum a inovace Horizont 2020 dalších 122 milionů eur na naléhavě potřebný výzkum koronaviru….

26. 5. 2020

Brusel připravuje postkoronavirový rozpočtový plán

Pozměněný plán příštího sedmiletého rozpočtu Evropské unie zahrnuje dodatečné financování regionálního rozvoje, zdravotnictví a posílené výdaje na výzkum. Ten je,…

11. 5. 2020

Výzkumníci se mohou začít hlásit. Ministerstvo zemědělství má pro ně v prvním roce připraveno 156 milionů korun

Ministerstvo zemědělství dnes vyhlašuje veřejnou soutěž ve výzkumu, vývoji a inovacích v „Programu aplikovaného výzkumu Ministerstva zemědělství na období 2017…

5. 5. 2020

Informace a FAQ pro oblast VŠ a VAV – PANDEMIE

MŠMT připravilo souhrn důležitých informací a často kladených otázek pro oblast vysokého školství a VaV vyplývající z dopadu pandemie COVID-19…

5. 5. 2020

Ministerstvo vnitra vyhlašuje veřejnou soutěž zaměřenou na krizové řízení a epidemiologické hrozby

V souvislosti s mimořádnou situací, která nastala v důsledku epidemie COVID-19, Ministerstvo vnitra vyhlašuje čtvrtou veřejnou soutěž Programu bezpečnostního výzkumu…

30. 4. 2020