Covid-Vyzkum

MENU

Ministerstvo vnitra vyhlašuje veřejnou soutěž zaměřenou na krizové řízení a epidemiologické hrozby

V souvislosti s mimořádnou situací, která nastala v důsledku epidemie COVID-19, Ministerstvo vnitra vyhlašuje čtvrtou veřejnou soutěž Programu bezpečnostního výzkumu ČR v letech 2015 až 2022 (BV III/4-VS). Výzva je tematicky zaměřena na krizové řízení s ohledem na epidemiologické hrozby (COVID-19). Hlavním cílem čtvrté veřejné soutěže je dosažení nových poznatků a nových či zdokonalených technologií, které umožní složkám integrovaného záchranného systému České republiky získat, osvojovat si, udržovat a rozvíjet specifické schopnosti potřebné ke zvládání krizových situací v případě epidemiologických hrozeb či úniků biologických agens nebo toxinů.

Podrobnější informace najdete na odkazu ZDE.

Zdroj: Mvcr.cz