Covid-Vyzkum

MENU

HORIZONT 2020 PODPORUJE VÝZKUM A INOVACE V BOJI PROTI PANDEMII COVID-19

 V rámcovém programu EU pro výzkum a inovace Horizontu 2020 (2014-2020) byla zveřejněna další výzva k předkládání návrhů mezinárodních projektů výzkumu, vývoje a inovací týkající se témat ohledně pandemie nového druhu koronaviru SARS-CoV-2 a jím vyvolávaného onemocnění Covid-19. Návrhy projektů lze předkládat do 11. června

Tato v pořadí 2. výzva k předkládání návrhů mezinárodních projektů výzkumu, vývoje a inovací navazuje na předešlou výzvu, kterou Evropská komise zveřejnila v lednu 2020 a díky níž bylo v březnu vybráno k financování 18 projektů. Ty se zaměřují na prohloubení znalostí ve vztahu k SARS-CoV-2 / Covid-19 a jejich dopadu na pacienty. Druhá výzva se zaměřuje na rychlá a inovativní řešení, která omezí nebo zmírní ohniska nákazy a zajistí lepší péči o pacienty, zranitelné skupiny populace či zdravotnický personál.

Podpořené projekty mají přispět k tomu, aby společnost a systémy zdravotní péče byly odolnější vůči pandemii, pokud jde o prevenci, ochranu a léčbu pacientů s onemocněním Covid-19. Projekty mají mít okamžité dopady na zlepšení kvality života nejzranitelnějších složek populace a na operační kapacitu pracovníků nacházejících se v první linii. Návrhy by měly vést ke zvýšení krátkodobých výrobních a distribučních kapacit a usnadnit nové účinné přístupy ke spolupráci na úrovni EU. Studie kohort by mohly napomoci rychle identifikovat to, jaké faktory ovlivňují náchylnost k infekci, klinický projev infekce, terapeutickou odpověď a klinické výsledky.

Vzhledem k velkému dopadu pandemie má tato výzva 5 tematických okruhů:

  • výroba životně důležitých zdravotnických potřeb;
  • lékařské technologie, digitální nástroje a nástroje umělé inteligence pro zlepšení zdravotní péče při vysokých úrovních technologické připravenosti;
  • behaviorální, sociální a ekonomické dopady reakcí na pandemii;
  • panevropské kohorty Covid-19;
  • vytváření sítí skupin na úrovni EU a mezinárodních kohort relevantních pro Covid-19.

Výzva k předkládání návrhů projektů je otevřená do 11. června 2020.
Více informací, včetně odkazů na konkrétní aspekty výzvy, naleznete ZDE.

Zdroj: MŠMT