Covid-Vyzkum

MENU

Evropská stopa v boji s koronavirem

Pandemie koronaviru jasně ukázala, jak obrovský význam pro společnost, stát i průmysl mají výzkumné organizace, jejich infrastruktury a samozřejmě vědci. Evropské fondy v České republice dlouhodobě podporují oblast výzkumu a vzdělávání. Na Ministerstvu školství, mládeže a tělovýchovy se jedná o operační programy Výzkum a vývoj pro inovace (2007–2013), Vzdělávání pro konkurenceschopnost (2007–2013) a Výzkum, vývoj a vzdělávání (2014–2020). Výzkumné organizace díky nim postavily či zmodernizovaly své budovy, pořídily nejmodernější přístroje nebo podpořily rozvoj výzkumných týmů a personálních kapacit. Také díky této podpoře z Evropské unie bylo možné pohotově zajistit dostatečné kapacity pro boj
s koronavirem – ať už pro vývoj a výrobu ochranných prostředků a pomůcek, zajištění a zefektivnění testování, imunologický výzkum nebo jinou formu pomoci.

Letak_Evropska-stopa-v-boji-s-koronavirem_web

Zdroj: MŠMT, obrázek: zdroj Multikulturní centrum Praha