Ke stažení

MENU

Přednášky a anotace

20. 5. 2019 - Konference Zásobování pitnou vodou v kontextu (nejen) klimatických změn

Zahájení konference a úvodní slovo – Ing. Marek Jetmar, Ph.D. (ředitel divize VVI, Středočeské inovační centrum) (pdf, 566 KB)

Program 2019 pro poskytování dotací z rozpočtu Středočeského kraje ze Středočeského fondu podpory včasné přípravy projektů EU 2021+ – Ing. Jaroslav Cingr ( vedoucí Odboru řízení dotačních projektů, Krajský úřad Středočeského kraje) (pdf, 819 KB)

S.A.W.E.R. a další inovace v hospodaření s vodou – doc. Ing. Lukáš Ferkl, Ph.D. (ředitel Univerzitního centra energeticky efektivních budov ČVUT Praha) (pdf, 5 MB)

Strategie a priority SČK v oblasti vodního hospodářství – Dr. Ing. Marcela Burešová, MPA (vedoucí Oddělení vodního hospodářství, Krajský úřad Středočeského kraje) (pdf, 4 MB)

Vodohospodářské problémy Středočeského kraje – Ing. Libor Ansorge, Ph.D. (náměstek pro výzkumnou a odbornou činnost, Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.M.) (pdf, 5 MB)

Zajištění a obnova zdrojů pitné vody – Ing. Ivo Černý (Vodní zdroje a.s.) (pdf, 4 MB)

Nové výzvy a trendy v úpravě a zásobování obyvatelstva pitnou vodou – doc. RNDr. Martin Pivokonský, Ph.D. (ředitel Ústavu pro hydrodynamiku AV ČR) (pdf, 2 MB)

Retenční kapacita krajiny a možnosti jejího zvyšování – doc. Dr. Ing. Tomáš Dostál (vedoucí Katedry hydromeliorací a krajinného inženýrství, Fakulta stavební ČVUT) (pdf, 2 MB)

Plány pro zajištění bezpečného zásobování pitnou vodou – Mgr. Jiří Paul (Asociace pro vodu ČR) (pdf, 630 KB)

Žíznivé Škvorecko – Mgr. Petr Kavalír, Ph.D. (výrobně technický ředitel, VODOS Kolín) (pdf, 652 KB)

Změna klimatu a voda v krajině: role retence při adaptaci na klimatickou změnu – Ing. Václav Hradilek (Fakulta životního prostředí ČZU Praha (pdf, 3 MB)