Členství v platformě

MENU

Členství v platformě přináší tyto benefity

Obce a veřejná správa

 • informace o aktuálních projektech, dotačních příležitostech a výzvách
 • analytické podklady, odborná stanoviska a poradenství
 • know-how a přístup k nejnovějším trendům v oboru prostřednictvím networkingu a coworkingu
 • case studies/příklady dobré praxe z regionu
 • organické zapojení do marketingových a PR aktivit

Výzkumné organizace a VŠ

 • informace o aktuálních projektech, dotačních příležitostech a výzvách
 • vytvoření či posílení vazby na aplikační sektor a možnost komercionalizace výsledků VaV
 • příležitosti pro další rozvoj lidských zdrojů se zaměřením na podporu transferu technologií
 • aktivní podíl na formulaci výzkumných a inovačních politik (nejen) kraje
 • zapojení do marketingových a PR aktivit

Firmy

 • informace o možnostech zapojení do projektů SČK
 • know-how a přístup k nejnovějším trendům v oboru prostřednictvím networkingu a coworkingu
 • přehled možností financování vašich inovačních aktivit
 • propojení firmy s výzkumnými infrastrukturami a vysokými školami v regionu
 • příležitost pro další rozvoj lidských zdrojů se zaměřením na podporu inovací a spolupráci s veřejným sektorem
 • zapojení do marketingových a PR aktivit