O projektu

MENU

Odborné poradenství ve vodním hospodářství

Středočeské inovační centrum (SIC) je spolek založený za účelem zvýšení konkurenceschopnosti Středočeského kraje a kvality života v něm.

Mise

Podporovat rozvojové koncepce Středočeského kraje a zajišťovat služby důležité pro růst podnikání a rozvoj obcí.

Vytvářet unikátní zázemí pro spolupráci výzkumné a podnikatelské sféry a podporovat tuto spolupráci službami na úrovni veřejné správy.

Vize

Středočeský kraj je plnohodnotné místo pro život v souladu s moderními trendy 21. století.

SIC přináší inovační potenciál a nové technologie do běžných životů jeho občanů a přispívá k zlepšení životního prostředí.

Pro obce a města Středočeského kraje nabízíme následující služby

Identifikace hlavních problému a zhodnocení aktuálního stavu řízení vodohospodářské infrastruktury

  • Dlouhodobého rozvoje vodohospodářské infrastruktury
  • Efektivní zajištění dodávek vody (služeb)
  • Naplnění role řádného hospodáře

Mimo výše uvedené zprostředkujeme

  • Technické zhodnocení
  • Právní zhodnocení
  • Ekonomické zhodnocení

Hlavním cílem technického posouzení je odborná asistence a zprostředkování pro zjišťování aktuálního stavu vodovodní a kanalizační sítě v majetku obce. Jedná se především o stáří potrubí, použité materiály, poruchovost vodovodní sítě, měření ztrát ve vodovodní síti apod.