Zahraniční investice a investiční zóny

 data-srcset
MENU

Přímé zahraniční investice (PZI)

byly jedním z hlavních tahounů ekonomického růstu a modernizace hospodářství Česka. Totéž platí i pro Středočeský kraj, který je dlouhodobě otevřen zahraničním investorům působícím především ve zpracovatelském průmyslu. Nejsilnější příliv zahraničních investic do kraje proběhl kolem roku 2000, ovšem i v dalších letech zůstal objem zahraničních investic v krajské ekonomice velice významný. To potvrzuje vysokou atraktivitu kraje a schopnost nabídnout zahraničním investorům atraktivní příležitosti k podnikání.

Koncentrace zahraničních firem

Z územního hlediska jasně dominuje okolí Prahy a okres Mladá Boleslav, kde se koncentruje největší část zahraničních firem. Naopak jižní část kraje a okresy Rakovník a Nymburk mají zahraničních investic relativně nejméně, což je dáno absencí silnějších hospodářských center a menší průmyslovou tradicí.

Příchozí PZI

V oborovém zaměření příchozích zahraničních investic převládají investice do výroby dopravních prostředků, a to nejen v Mladé Boleslavi, Kolíně a jejich okolí, které jsou hlavními centry výrobců motorových vozidel a jejich subdodavatelů, ale také podél dálnice D5 směrem na Plzeň.

V ostatních částech kraje jsou oborové specializace PZI rozložené dle místních podmínek a jsou různorodé. Často však následují historické vazby výroby v daných lokalitách.

V regionu nejčastěji investují firmy původem z Německa. Ty tvoří zhruba 12 % všech zahraničních investic podpořených agenturou CzechInvest. Následuje Francie, Nizozemsko, Polsko či Belgie. Ve vysoké míře přicházejí do regionu i investoři z Japonska, Indie nebo Jižní Koreje.

Postupně se proměňuje i povaha aktivit, které zahraniční investoři v kraji realizují. Místo výrobních a montážních aktivit se stále častěji rozšiřují činnosti v oblasti konstrukčních, vývojových nebo také výzkumných aktivit. Cílem je i do budoucna lákat zahraniční firmy, které budou investovat do těchto aktivit s vysokou přidanou hodnotou vytvářející kvalitní pracovní místa.

Investiční zóny

Středočeský kraj nabízí dostatek připravených investičních zón vhodných pro různé typy podnikatelských aktivit.

V tabulce je uveden stav nejvýznamnějších investičních zón v kraji.