Pozice kraje a dopravní infrastruktura

 data-srcset
MENU

Středočeský kraj je největším krajem Česka

Žije zde 1,3 milionu obyvatel a tvoří 14 % rozlohy země. Středočeský kraj má výhodnou polohu v okolí hlavního města Prahy, které je přirozeným ekonomickým, politickým a obchodním centrem země. Mezi Prahou a Středočeským krajem existuje silná provázanost a kooperace v obchodní, průmyslové i výzkumné oblasti. Středočeský kraj těží z kvalitní a vzdělané pracovní síly, hluboké průmyslové tradice a dobrého dopravního napojení na páteřní evropské komunikace. Právě tyto faktory výrazně přispívají k růstu regionální konkurenceschopnosti.

Středočeský kraj v srdci Evropy

Středočeský kraj má i strategicky výhodnou polohu v srdci Evropy. Nachází se ve středu země, která je součástí Evropské unie, největšího společného trhu vyspělých zemí na světě, čítajícího více než 510 milionů lidí a tvořícího 25 % světového HDP.

Dopravní infrastruktura

Středočeský kraj těží z centrální polohy v Česku i v Evropské unii, která mu zajišťuje velmi dobré dopravní napojení na ostatní regiony i země. V Praze se sbíhá dálniční síť a také je zde mezinárodní letiště nabízející přímá spojení s více než 170 destinacemi na celém světě.

Dopravní nfrastruktura

Díky velmi dobré dopravní infrastruktuře je kraj silně integrován do evropského prostoru. Silniční nákladní dopravou je možné během 24 hodin obsloužit zhruba 400 milionů zákazníků ve více než 20 zemích EU. Letecky je z Prahy do 3 hodin dostupná každá země Evropy.

Nachází se zde i řada multimodálních překladišť, která jsou napojena na hlavní evropské říční i železniční koridory.