Služby

MENU

Naše služby

V SIC dokážeme poradit, podpořit a propojit. V oblasti poradenství umíme například nasměrovat starostu ke konkrétnímu finančnímu nástroji nebo k moderní technologii, kterou může využít pro rozvoj obce. Malé a střední podniky podporujeme formou Inovačních a Kreativních voucherů. V neposlední řadě propojujeme výzkumné organizace s firmami, které nemají vlastní technologie.

Jsme tým odborníků, kteří průběžně mapují, analyzují a následně navrhují konkrétní služby, projekty a programy. Od poradenství, přes networking, až po administraci dotačních programů. Máme dlouhodobé zkušenosti s mapováním inovačních i investičních příležitostí. Zaměřujeme se také na vzdělávání v přírodních a technických oborech, protože s inovačním myšlením i podporou podnikavosti je třeba začínat už na základních školách.

Podporujeme výzkumné organizace, kterým pomáháme s popularizací vědy, komunikací i vyhledáváním lidských zdrojů. Monitorujeme volné pracovní pozice ve VaVaI institucích a zahraničním pracovníkům poskytujeme asistenční služby v počátcích jejich kariéry ve středních Čechách. Představujeme Středočeský kraj jako vysoce atraktivní lokalitu pro oblast výzkumu a vývoje. Firmám aktivně nabízíme služby výzkumných center, které odpovídají jejich potřebám v oblasti externích technologií a expertíz. Veřejnému sektoru napomáháme najít partnery a řešení pro jejich inovační potenciál.

Skrze Inovační platformy poskytujeme prostor pro setkávání a výměnu zkušeností mezi zástupci firem, měst, obcí i akademických a výzkumných institucí v regionu. Například Aliance pro vodu ve Středočeském kraji je určena všem regionálním subjektům působícím v oblasti vodního hospodářství.

V SIC také poskytujeme konzultace o dotačních možnostech v oblasti výzkumu, vývoje a inovací. Z hlediska podpory lze čerpat z dotačních titulů na národní (operační programy EU, národní zdroje, zdroje Středočeského kraje) nebo mezinárodní úrovni (zejména Horizont 2020). Konzultovat můžete již konkrétní projektový záměr, nebo jen získat více informací o dotačních příležitostech, hledání partnerů apod.

Chcete inovovat? Využijte k tomu naše služby. Jsme tu pro Vás.