Ideathon

 data-srcset
MENU

Online SIC Ideathon aneb když se myšlenky stávají realitou

V rámci projektu Maker kultura ve školách zorganizoval SIC ve spolupráci s partnery z Mexika a Kanady první Online SIC Ideathon, který proběhl dne 23. ledna. Středoškolští učitelé, zahraniční vědci a profesionálové v oblasti vzdělávání během ní společně navrhovali a tvořili prototypy řešení výzev pěti prioritních oblastí Středočeského kraje: doprava, cestovní ruch, energetika, životní prostředí a zdravotnictví. Vše pomocí tzv. Maker metody. Soutěž byla založena na konceptu inovací vycházejících od občanů a vycházela z Cílů udržitelného rozvoje OSN a Strategie rozvoje územního obvodu Středočeského kraje na období do 2024, s výhledem do 2030.

Hlavním cílem online akce bylo vytvořit praktické a inovativní řešení formou rychlého prototypování, za využití Maker vzdělávacích technik a přístupů, vhodných kolaborativních platforem a technologie programování mikrokontroléru. Akce se zúčastnilo celkem 5 tříčlenných týmů, z nichž někteří komunikovali a spolupracovali vzdáleně a jiní společně z jednoho místa. Účastníci byli učitelé a ředitelé středních škol v Kutné Hoře, Brandýse nad Labem nebo z Centra technického vzdělávání v Městské knihovně Polička, odborníci z Národního pedagogického institutu, ale také zahraniční vědci z Astronomického a Fyzikálního ústavu Akademie věd ČR!

Týmy měly své facilitátory, kteří je provázeli všemi aktivitami 5 hodinové akce. Jejich úkolem bylo definovat problémy vztahující se k danému sektoru, navrhnout řešení vybraného problému s ohledem na potřeby finálních uživatelů a vytvořit prototyp za využití programování. Zároveň byli týmům a facilitátorům celou dobu k dispozici mentoři.

Účastníci měli za úkol vytvořit jakýkoli fyzický prototyp zahrnující digitální prvky, který představuje hodnotné řešení pro občany Středočeského kraje a má společenský dopad. Týmy k práci používaly levné recyklovatelné materiály a mezi použité pomůcky patřily zejména stavebnice Micro:bit a online kolaborativní platformy MIRO a Flipgrid. Prostřednictvím této platformy týmy s porotci sdílely videa o svých projektech.

Porotci hodnotili projekty na základě předem daných hodnotících kritérií: inspirující nápad, inovativnost, impakt a komunikace. Rozhodli o 1., 2. a třetím místě a některé týmy navíc získaly speciální ocenění poroty.

Použitá Maker metoda rozvíjí zejména dovednosti jako je spolupráce, komunikace, prototypování, adaptabilita, informatické a kritické myšlení a účastníci si v průběhu akce pomocí nástroje sebehodnocení mohli změřit, ve kterých dovednostech se nejvíce posunuli. Kromě těchto dovedností rozvíjí metoda kreativitu a dovednosti k podnikání.

SIC Online Ideathon v číslech:

Mentoři Facillátoři Týmy Porotci Celkem účastníků Délka akce

Přehled týmů, řešených oblastí, navržených řešení a umístnění

Týmy a sektory

 

Tým 1 – Zdravotnictví

VOŠ, SPŠ a JŠ Kutná Hora /

Gymnázium Jiřího Ortena Kutná Hora

Navržené řešení

 

“Zhotovili jsme prototyp zařízení, jehož základní funkcí je předávání údajů o hladině glukózy u diabetiků ošetřujícímu lékaři prostřednictvím vzdáleného přístupu. Pokud by byl tento přístroj vyráběn a případně hrazen zdravotními pojišťovnami, odstranil by problém s rychlou a efektivní kontrolou zdravotního stavu diabetiků, v případě mimořádných hodnot by pak umožnil rychlým zásahem zabránit ohrožení zdraví pacienta.”

Umístění

 

1. místo

Tým 2 – Cestovní ruch

Gymnázium J. S. Machara Brandýs Nad Labem

“Pro Středočeský kraj jsme navrhli pomocníka pro turisty preferující méně navštěvované turistické cíle. Zařízení využívající sluneční energii monitoruje počet návštěvníků. Na místě poskytuje informace o dané lokalitě ve formě 2D nebo 3D a přes QR kód umožní přístup k praktickým informacím o službách v okolí.”

Speciální ocenění: Inovativnost

Tým 3 – Životní prostředí

Národní pedagogický institut

“Navrhli jsme pomocníka pro řidiče elektrovozidel: Systém pro monitorování funkčnosti a obsazenosti volných míst u nabíječek elektromobilů. Systém byl navržen pro Středočeský kraj, informace se přenáší na světelné informační tabule a do navigací v chytrých telefonech.”

2. místo

Speciální ocenění: Nejlepší týmová komunikace

Tým 4 – Energetika

Astronomický ústav AV ČR / Městská knihovna Polička – Centrum technického vzdělávání

“Navrhli jsme prototyp chytrého pouličního osvětlení. Detektor svitu a pohybu zapíná automatické osvětlení v případě soumraku a chodce blížícího se k pouliční lampě. V opačném případě světlo zůstává vypnuté. Systém může být využit obcemi Středočeského kraje.”

Speciální ocenění: Nejlepší dopad

Tým 5 – Doprava

Astronomický ústav AV ČR / Fyzikální ústav AV ČR

“Navrhli jsme sdílené kolo, které je díky technologii LED bezpečnější. Rádi bychom tím podpořili právě ekologičtější dopravu – jízdu na kole namísto využití aut. Kolo zároveň disponuje počítadlem aut, která projedou vedle něj. Tato data se poté dají využít pro zefektivnění infrastruktury.”

3. místo

Speciální ocenění: Nejoriginálnější nápad

Zajímají vás jednotlivé projekty? Na tomto odkazu jsou dostupná videa jednotlivých týmů!

https://flipgrid.com/4052ff75

A jak hodnotí akci sami účastníci?

“Akce se mi líbila. Svým způsobem je to náročné a stresující, ale při časovém vymezení a nutnosti intenzivního soustředění vymáčknout při tom ze sebe co nejvíc a co nejlepší nápad je to pochopitelné.”
Středoškolský učitel

“Skvělý postup, který vede velmi rychle k prvnímu fungujícímu řešení a parta lidí ochotných pracovat ve volném čase, do večera, v týmové spolupráci.”
Středoškolský učitel

“Celkově se mi akce moc líbila – metoda, praktická podoba, týmová spolupráce… (jen škoda, že jsme nemohli být prezenčně…).”
Profesionál v oblasti vzdělávání

“Skvělá organizace, moc jsme si akci užili”
Vědec

“Maker metoda by se dala použít k definování a řešení problémů v rámci některých vědeckých témat”
Vědec

Seznamte se s mentory!

Jorge Sanabria – Mexiko

Gustavo Calderon – Mexiko

Ruy Cervantes – Mexiko

Ben Douek – Kanada

Seznamte se s facilitátory!

Jan Jirátko – ředitel Střední průmyslové školy Emila Kolbena Rakovník (s certifikátem Technical Collaborator in Maker Fundamentals)

Eva Kospachová – učitelka informatiky z Gymnázia J. S. Machara, Brandýs nad Labem (s certifikátem Technical Collaborator in Maker Fundamentals)

Filip Zíka – učitel dronů ze Smíchovské střední průmyslové školy (s certifikátem Technical Collaborator in Maker Fundamentals)

Michal Beneš – učitel programování Střední průmyslové školy Emila Kolbena Rakovník (s certifikátem Technical Collaborator in Maker Fundamentals)

Vojtěch Kolařík – Programový developer ze společnosti Make More