Pracovní skupina

MENU

Pracovní skupina pro kulturní a kreativní průmysly Středočeského kraje, která se nyní připravuje, je místem setkání zástupců firem, veřejné správy a výzkumných a vzdělávacích organizací.

Jejím cílem je podpořit rozvoj kulturních a kreativních průmyslů na území Středočeského kraje
a současně využít jejich potenciálu pro rozvoj tohoto kraje. K dosažení těchto cílů se SIC zabývá těmito tématy:

  • Mapování kulturních a kreativních průmyslů v kraji.
  • Osvěta o kulturních a kreativních průmyslech, jejich přidané hodnotě, roli a činnostech.
  • Konsolidace zájmů kulturních a kreativních průmyslů v kraji a výměna informací mezi stakeholdery.
  • Iniciace způsobů a nástrojů podpory a rozvoje kulturních a kreativních průmyslů ve Středočeském kraji, zejména v oblasti rozvoje inovací, podpory podnikání a vzdělávání.
  • Zvýšení poptávky po službách kulturních a kreativních průmyslů ze strany tradičních průmyslů a veřejné správy.
  • Náměty na využití potenciálu kulturních a kreativních průmyslů v rozvoji Středočeského kraje.

V případě zájmu o spolupráci či zapojení kontaktujte prosím našeho specialistu na kulturní a kreativní průmysly.