MENU

Přinášíme Vám čerstvé informace k INO:EX 2023

20.1.2022 spouštíme novou výzvu programu INO:EX 2023 pro malé a střední podniky ze Středočeského kraje. Jako žadatelé o podporu se mohou ucházet jak zavedené malé a střední firmy splňující charakteristiku SME, tak i start-upy. Program INO:EX 2023 nabízí podporu ve dvou liniích – INOvuj a EXpanduj.

Vstupem do programu INO:EX získáte nejen finanční podporu, ale od expertů Středočeského inovačního centra rovněž zpětnou vazbu při přípravě projektu, případně  doporučení na profesionální a prověřené dodavatele služeb.

Vyhlášená výzva je kolová, to znamená, že nerozhoduje rychlost, ale kvalita projektu. Žádosti jsou hodnoceny všechny po uzavření výzvy a podpořeny jsou v pořadí podle počtu bodů dosažených v kvalitativním hodnocení.

Příjem žádostí je od 20.1.2023 do 19.2.2023 (včetně), nebo do vyčerpání alokace. 

V rámci INO 2023 nabízíme podporu na vývoj inovací produktů a služeb, a to až do výše 65 % z celkových nákladů, maximálně však do výše 650 tisíc Kč. Na vlastní realizaci projektu má firma následně 9 měsíců. V rámci INO 2023 vyplácíme polovinu finanční podpory již předem, tzn. v režimu ex-ante.

Linie EX 2023 je určena pro expanzi firmy nebo produktu na domácí či zahraniční trhy a pro podporu marketingových aktivit spojených s vlastní expanzí. Podpora firmy může dosahovat až 65 % z celkových nákladů, maximálně však 300 tisíc Kč.

Povinnou součástí žádosti pro získání finanční podpory z programu INO:EX 2023 je vstupní osobní konzultace o projektu a stavu firmy se zástupci SICu.

Pro více informací kontaktujte Barbaru Svojanovskou, která vás celým procesem INO:EX ochotně provede. 

Chystáme pro vás workshop INO:EX 2023, registrovat se můžete zde.

 loading

BARBARA SVOJANOVSKÁ

Key Account Manager

+420 775 742 431