INO 2022

MENU

Inovací produktu nebo služby získáte náskok před konkurencí!

Program INO je rychlá a efektivní podpora pro malé a střední firmy, které chtějí úspěšně inovovat stávající výrobky nebo služby. Pomáháme také s vývojem zcela nového produktu a ověřením poptávky na trhu.

Výše podpory: 50 až 500 tis. Kč.
Míra podpory je nejvýše 65 %.
Délka trvání programu: od 11. 4. 2022 do 1. 7. 2022 nebo do vyčerpání alokace

Příjem žádostí INO:EX 2022 je pozastaven!
Vzhledem k dosažení limitu alokovaných finančních prostředků výzvy INO:EX 2022 jsme 21. dubna 2022 pozastavili příjem nových projektových žádostí.

Co podporujeme v rámci INO

 • Vývoj nového produktu
 • Inovace stávajících produktů a produktových řad:
  • např.vylepšení vlastností současných produktů
  • nové funkcionality
  • nová receptura
 • Spolupráce s průmyslovým designérem:
  • nový design produktů
  • facelift produktů
  • nahrazení stávajících materiálů novými
 • Nový UX/UI design

PŘEČTĚTE SI, JAK POMÁHÁME STŘEDOČESKÝM FIRMÁM

 loading

Pro Infusion

Program INO:EX pomohl s mezinárodní certifikací IFS Food.

 loading

Santiago chemikálie

INO:EX dopomohl k syntéze šesti nukleosid trifosfátů.

 loading

TechTest s.r.o.

INO:EX pomohl vylepšit vnější design do použitelných 3D dat a rozdělit na komponenty s výběrem vhodných materiálů.

Jak na to? S námi je to jednoduché, nebojte.

Krok 1: Vstupní konzultace

Máte zájem podat přihlášku do programu INO:EX 2022? Výborně, ještě než tak učiníte, je však nutné se sejít se zástupcem SICu (KAMem) a konzultovat s ním váš projektový záměr a probrat i celkový stav vaší firmy. Naši specialisté programu INO:EX vám rádi poskytnou užitečné rady a součinnost při vyplnění přihlášky tak, aby se zvýšila pravděpodobnost úspěchu. Kontakty najdete na webu v sekci tým podpora firem.

Krok 2: Vyplnění elektronické přihlášky

Na webu SIC si najdete příslušný odkaz na elektronickou on-line přihlášku do programu INO 2022 vyplníte ji, přiložíte 3 povinné přílohy, jejichž formuláře najdete v dokumentaci k programu INO 2022. Jedná se o: Čestné prohlášení, Časový a finanční harmonogram realizace a Obchodní plán firmy spolu se SWOT analýzou. Elektronickou přihlášku spolu s přílohami odešlete. Jakmile ji přijmeme a zaregistrujeme, dostanete od nás zpětnou vazbu.

Krok 3: Hodnocení projektu

Po splnění formálních kritérií, je nutné váš projekt osobně představit komisi pro věcné hodnocení, ve které budou dva zástupci SICu a jeden externí hodnotitel s podnikatelskou praxí. Tímto způsobem je zajištěna max. nestrannost a hlubší odbornost při posuzování projektu. Celý hodnotící proces tj. od přijetí přihlášky až do vydání rozhodnutí nebude trvat déle než 60 dní. Vyrozuměni budete emailem.

Krok 4: Podpis smlouvy, zahájení realizace projektu a vyplacené 50% zálohy

V případě schválení dotace s vámi bude podepsána smlouva, která upravuje veškeré podmínky poskytnutí podpory ze strany SICu a také podmínky, které musí dodržet příjemce. Aby byl váš projekt ve finále úspěšný, je nutné dodržet jak smluvní podmínky programu, tak i nastavený finanční a časový harmonogram. Práci na projektu lze zahájit nejdříve dnem podání přihlášky nebo dle data stanoveného v harmonogramu (ne však před datem podání přihlášky).
Pokud realizujete projekt v rámci INO 2022, bude vám smluvně vyplacena polovina schválené finanční dotace při podpisu smlouvy (převodem na ve smlouvě uvedený účet).

Krok 5: Dokončení projektu a získání finanční podpory

Po dokončení projektu, nejpozději však do 15-ti dnů od jeho ukončení, předložíte žádost o proplacení dotace (formulář najdete v dokumentaci programu INO 2022). Následně pak osobně prezentujete SICu výstupy a doložíte dosažený přínos projektu pro firmu. Pokud bude vše v pořádku, bude vydáno rozhodnutí o přiznání podpory malého rozsahu a bude vám poukázána zbývající část odpovídající finanční podpory na bankovní účet uvedený ve smlouvě.

Ke spolupráci na projektu můžete přizvat Vámi vybraného dodavatele služeb nebo si můžete vybrat z naší Kreativní galerie, kde najdete tipy na specialisty z různých oborů.

Představujeme vám vybrané experty na marketing a design

 loading

Ivan Dlabač

Šéfdesignér studia Divan Design a vedoucí pedagog Ateliéru D1 průmyslového designu na UMPRUM

 loading

Eduard Herrmann a Matěj Coufal

Czech design studio founded by two classmates

 loading

Věra Kunhartová

Zakladatelka studia Zdravý design

 loading

Emil Beneš

Ředitel společnosti Proboston Creative, s.r.o.

 loading

Martin Tvarůžek

Viceprezident Unie profesionálních designérů České republiky

Kontaktujte nás
Kontaktujte mě