EX 2022

MENU

Nové trhy otevírají nové možnosti.

Program EX je určen malým a středním firmám, které mají ambice proniknout na domácí nebo zahraniční trh s cílem navýšení svého zisku. Podporujeme marketingové aktivity pro uvedení nového nebo inovovaného produktu.

Výše podpory: 50 až 200 tis. Kč.
Míra podpory je nejvýše 65 %.
Délka trvání programu: od 11. 4. 2022 do 1. 7. 2022 nebo do vyčerpání alokace

Příjem žádostí INO:EX 2022 je pozastaven!
Vzhledem k dosažení limitu alokovaných finančních prostředků výzvy INO:EX 2022 jsme 21. dubna 2022 pozastavili příjem nových projektových žádostí.

Co podporujeme u produktů?

 • Navržení brandu, rebrandig
 • E-shop – pořízení, aktualizace, modernizace, rozšíření o jazykové mutace
 • Web – postavení, modernizace (funkčnost, design), jazykové mutace
 • Obalový materiál – návrh nového, modernizace ve smyslu funkčnosti, materiálu, grafiky
 • Produktová fotografie
 • Produktové video
 • Vizualizace /rendery
 • Návrh/ realizace kampaně na soc. sítě
 • Návrh/ realizace kampaně pro expanzi na český/ zahraniční trh
 • Ověření poptávky na trhu (dotazníková šetření pro cílové skupiny)
 • Certifikace
 • Propagační materiály včetně překladů

Co podporujeme při expanzi firmy?

 • MKS
 • Web
 • E-shop
 • Tvorba katalogu (foto, copywriting, grafický design, VR)
 • Produktové fotografie celého portfolia
 • Propagační fotografie firmy
 • Produktové / firemní video
 • Rebranding a s ním spojená tvorba promo materiálů
 • Překlady (web, e-shop, promo materiály)
 • Návrh/ realizace kampaně pro expanzi na český/ zahraniční trh

Přečtěte si, jak pomáháme středočeským firmám

 loading

I love hummus/ Beavia

Společnost prošla v programu INO:EX kompletním rebrandingem.

 loading

Ranido

INO:EX pomohl společnosti s brand identity a zviditelněním se na trhu.

 loading

Vexta

Společnost se rozhodla pro nový projekt, VEXTA PERFECTO, který jsme podpořili INO:EXem.

Jak na to? S námi je to jednoduché, nebojte.

Krok 1: Vstupní konzultace

Máte zájem podat přihlášku do programu INO:EX 2022? Ještě než tak učiníte, je však nutné se sejít se zástupcem SICu (KAMem) a konzultovat s ním váš projektový záměr a probrat i celkový stava vaší firmy. Naši specialisté programu INO:EX vám rádi poskytnou užitečné rady a součinnost pro vyplnění přihlášky tak, aby se zvýšila pravděpodobnost úspěchu. Kontakty najdete na webu v sekci tým podpora firem.

Krok 2: Vyplnění elektronické přihlášky

Na webu SIC si najdete příslušný odkaz na elektronickou on-line přihlášku do programu EX 2022, vyplníte ji, přiložíte 3 povinné přílohy, jejichž formuláře najdete v dokumentaci k programu EX 2022. Jedná se o: Čestné prohlášení, Časový a finanční harmonogram realizace a Obchodní plán spolu se SWOT analýzou. Elektronickou přihlášku spolu s přílohami odešlete. Jakmile ji přijmeme a zaregistrujeme, dostanete od nás zpětnou vazbu.

Krok 3: Hodnocení projektu

Po splnění formálních kritérií, je nutné váš projekt osobně představit komisi pro věcné hodnocení, ve které budou dva zástupci SICu a jeden externí hodnotitel s podnikatelskou praxí. Tímto způsobem je zajištěna max. nestrannost a hlubší odbornost při posuzování projektu. Celý hodnotící proces tj. od přijetí přihlášky až do vydání rozhodnutí nebude trvat déle než 60 dní. Vyrozuměni budete emailem.

Krok 4: Podpis smlouvy a zahájení realizace projektu

V případě schválení dotace s vámi bude podepsána smlouva, která upravuje veškeré podmínky poskytnutí podpory ze strany SICu a také podmínky, které musí dodržet příjemce. Aby byl váš projekt ve finále úspěšný, je nutné dodržet jak smluvní podmínky programu, tak i nastavený finanční a časový harmonogram. Práci na projektu lze zahájit nejdříve dnem podání přihlášky nebo dle data stanoveného v harmonogramu (ne však před datem podání přihlášky).

Krok 5: Dokončení projektu a získání finanční podpory

Po dokončení projektu, nejpozději však do 15-ti dnů od jeho ukončení, předložíte žádost o proplacení dotace (formulář najdete v dokumentaci programu EX 2022). Následně pak osobně prezentujete SICu výstupy a doložíte dosažený přínos projektu pro firmu. Pokud bude vše v pořádku, bude vydáno rozhodnutí o přiznání podpory malého rozsahu a vám bude poukázána odpovídající finanční podpora na účet uvedený ve smlouvě.

Ke spolupráci na projektu můžete přizvat Vámi vybraného dodavatele služeb nebo si můžete vybrat z naší Kreativní galerie, kde najdete tipy na specialisty z různých oborů.

Představujeme vám vybrané experty na marketing a design

 loading

Ivan Dlabač

Šéfdesignér studia Divan Design a vedoucí pedagog Ateliéru D1 průmyslového designu na UMPRUM

 loading

Eduard Herrmann a Matěj Coufal

Czech design studio founded by two classmates

 loading

Věra Kunhartová

Zakladatelka studia Zdravý design

 loading

Emil Beneš

Ředitel společnosti Proboston Creative, s.r.o.

 loading

Martin Tvarůžek

Viceprezident Unie profesionálních designérů České republiky

Kontaktujte nás
Kontaktujte mě