Získejte až 300 000 Kč
pro expanzi na vyšší trhy

MENU

Co získáte v programu EXpanduj na trh?

Až 300 000 Kč na marketing, který vám otevře vyšší trhy

 

Doporučení na špičkové web designéry, grafiky a marketéry

Feedback na váš projekt od expertů SIC

Finanční podpora činí 65 % z celkových uznatelných nákladů, minimálně 50 000 Kč, maximálně 300 000 Kč

100 % částky je vypláceno po dokončení realizace

Vynikáme rychlostí, nadstandardním osobním přístupem a snadnou administrativou.

Pro koho je program EX určen:

se sídlem nebo provozovnou
ve Středočeském kraji

Malé a střední firmy do 250 zaměstnanců
s obratem do miliardy korun

s vlastním výrobkem
nebo službou

Co vám program EX pomůže vyřešit (příklady aktivit, které podporujeme)

 • Návrh brandu, případně rebrandig
 • Návrh propagačních materiálů včetně překladů do cizích jazyků
 • Produktové fotografie celého portfolia a propagační fotografie firmy
 • Videa produktová a firemní
 • Návrh marketingové strategie a kampaně pro sociální sítě
 • Marketingovou strategii katalogu (foto, copywriting, grafický design, VR)
 • Obalový materiál, návrh nového, modernizace ve smyslu funkčnosti, materiálu, grafiky
 • Vizualizace /rendery
 • Koncepce webu a e-shopu, tvorba nového produktového nebo firemního webu (webhosting, webdesign)
 • Získání certifikací potřebných ke vstupu na nové trhy
 • Realizace kampaně pro expanzi na český/ zahraniční trh
 • Ověření poptávky, klientské průzkumy trhu (dotazníková šetření pro cílové skupiny)

PŘIHLASTE SE DO PROGRAMU od 16. 2. 2024 (00:01)

Další parametry výzvy:

 • Příjem přihlášek začne 16. 2. 2024 (00:01) a skončí 8. 3. 2024.
 • Celková alokace činí 4 000 000 Kč (pro oba programy INO, EX).
 • Vyhlášená výzva je kolová, to znamená, že rozhoduje kvalita vašeho projektu, ne rychlost podání přihlášky. Všechny přihlášky jsou hodnoceny po skončení výzvy a podpořeny počtem bodů dosažených ve věcném hodnocení.
 • Na realizaci projektu Expanduj na trh máte 6 měsíců od podpisu smlouvy

DOKUMENTACE KE STAŽENÍ

Vzor 1 - Žádost o podporu EX 24

Formulář - Příloha č. 1 - Čestné prohlášení žadatele INO EX 24 I

Formulář - Příloha č. 2 - Obchodní plán EX 24 I

Protokol věcného hodnocení EX 24 I


  Kontaktujte nás
  Kontaktujte mě