MENU

Nová výzva INO:EX 2022 je otevřená!

Dnes o půlnoci jsme otevřeli novou výzvou INO:EX 2022 !

Jsme rádi, že se nám v minulém roce podařilo podpořit až 49 firem. Naše vize je jasná. Chceme podpořit malé a střední firmy, startupy ze Středočeského kraje a pomoct jim se posunout v podnikání. Program je ve dvou liniích, a to INOvuj a EXpanduj. Inovací produktů nebo služeb můžete své podnikání vylepšit a s programem expanduj ho rozšířit na domácím i zahraničním trhu.

Bližší informace které oblasti podporujeme, naleznete zde:
https://s-ic.cz/cs/inovovat-expandovat/ino/
https://s-ic.cz/cs/inovovat-expandovat/ex/

V rámci INO 2022 nabízíme podporu na vývoj inovací produktů a služeb, a to až do výše 65 % z celkových nákladů, maximálně však do výše 500 tisíc Kč. Na vlastní realizaci projektu má firma následně 9 měsíců. Linie EX 2022 je určena pro expanzi firmy nebo produktu na domácí či zahraniční trhy a pro podporu marketingových aktivit spojených s vlastní expanzí. Podpora firmy může dosahovat až 65 % z celkových nákladů, maximálně však do 200 tisíc Kč a realizace projektu je 6 měsíců. V letošní výzvě přicházíme se zajímavou změnou. V rámci INO 2022 vyplácíme polovinu finanční podpory již předem, tzn. v režimu ex-ante.

Pro více informací kontaktujte Barbaru Svojanovskou , která vás celým procesem INO:EX 2022 ochotně provede.

Budeme rádi, když se do našeho programu INO:EX zapojíte.