MENU

Inspirace k propojování firem nalezena v Dolním Rakousku

V rámci získávání zkušeností pro tvorbu nástrojů pro středočeské firmy a výzkumné organizace navštívili za podpory projektu Smart Akcelerátor zástupci SIC…

7. 7. 2017

Středočeský kraj se díky Chytrým městům a obcím více přiblíží západoevropským regionům – kvalitou života, i virtuálně.

Rychlejší internet a lampy, které samy regulují osvětlení. Právě tato dvě „chytrá řešení“ vyvolala největší zájem zástupců obcí, vysokých škol…

26. 6. 2017

Jak může šíření a transfer znalostí přispět k ekonomickému rozvoji regionu

Dne 20. 6. 2017 se v sídle Středočeského inovačního centra uskutečnil seminář Šíření a transfer znalostí – jak může přispět k…

21. 6. 2017

Aktuální možnosti podpory výzkumu, vývoje a inovací

V prostorech ÚJV v Řeži se uskuteční seminář, jehož cílem je představit aktuální možnosti podpory výzkumu, vývoje a inovací z…

20. 6. 2017

Jak může šíření a transfer znalostí přispět k ekonomickému rozvoji regionu?

V úterý 20. 6. proběhne ve Středočeském inovačním centru jednání zainteresovaných subjektů v rámci dvou projektů financovaných z programu nadnárodní spolupráce Interreg Danube, do kterých je zapojen…

18. 6. 2017

Digitalizace a lepší podmínky pro život. Rada pro konkurenceschopnost Středočeského kraje definovala výhody regionu.

Digitalizace a lepší podmínky pro život. Rada pro konkurenceschopnost Středočeského kraje definovala výhody regionu. Jak přimět firmy, aby více investovaly do výzkumu…

15. 6. 2017

Věda a technologie v demokratické společnosti: jak učinit výzkum a inovace odpovědnějšími?

Jak může vhodné řízení výzkumu a inovací a komunikace vědy přispět k rozvoji demokratických hodnot a rozvoji společnosti? Odpovědi na…

14. 6. 2017

Aktuální možnosti podpory výzkumu, vývoje a inovací

Další ze série seminářů organizovaných SIC se uskuteční 29. 6. v Ústavu jaderného výzkumu v Řeži u Prahy. Jeho cílem…

12. 6. 2017

Inovační platforma Life Sciences

SIC, Národní ústav duševního zdraví (NUDZ), BIOCEV a Fakulta biomedicínského inženýrství ČVUT organizují 21. června v prostorách NUDZ v Klecanech…

12. 6. 2017

Setkání Inovační platformy pro oblast Chytrý venkov – témata: chytrá doprava a chytrá energetika

Určeno starostům, místostarostům, tajemníkům, vedoucím odborů, projektovým manažerům z obcí a měst ve Středočeském kraji. Akce přinese informace o aktuálním…

9. 6. 2017