MENU

Inovační trendy v potravinářství

V úterý 31. května proběhl ve výzkumném centru BIOCEV seminář o inovačních trendech v potravinářství. Cílem bylo seznámit zástupce potravinářských firem ze Středočeského kraje s možnostmi praktického využití nových vědeckých poznatků pro výrobu zdravých potravin. V závěru akce byl položen základ první Inovační platformy pro potravinářský průmysl ve Středočeském kraji. Jejím cílem je společná diskuze a hledání možností spolupráce mezi firmami a výzkumnými institucemi v oblasti vývoje inovativních potravinářských výrobků. Další setkání Inovační platformy proběhne v září 2017.