MENU

Zvýší vám efektivitu i udržitelnost. Objevte pokročilé výrobní technologie 

Představte si, že produkt vyrobíte o 20 % rychleji. Bude stejně kvalitní, i když ušetříte 30 % materiálu. A snížíte emise skleníkových plynů. To je jeden z výsledků aplikace pokročilých výrobních technologií, které analyzuje společnost EnviTrail. Objevte je v rozhovoru s její CEO Lucií Siskosovou, která pomáhá podnikatelům i jako expertka SIC Business komunity. 

Lucie Siskosová vede společnost EnviTrail a je expertkou SIC Business komunity (Zdroj: L. Siskosová)

Lucie Siskosová vede společnost EnviTrail a je expertkou SIC Business komunity (Zdroj: L. Siskosová) 

EnviTrail spolupracuje s vědecko-výzkumným konsorciem Brain4Industry, které pomáhá aplikovat pokročilé technologie do výrobních podniků. Co se vám spolu povedlo? 

Mám radost z projektu pro Kompan Czech Republic, která vyrábí vybavení venkovních dětských a fitness hřišť. Brain4Industry pro Kompan optimalizovalo výrobu jedné z klíčových součástek. Jde o objímky, takové ty úchytky, které jsou základním stavebním prvkem všech konstrukcí, průlezek a houpacích sítí pro děti. Konsorcium aplikovalo matematickou metodu, která se nazývá topologická optimalizace a díky které lze efektivněji rozložit hmotu výrobku, respektive ji odebrat tam, kde to neovlivní funkce výrobku. Díky lepšímu rozložení hliníku ušetřil Kompan třicet procent materiálu! Jeho produkty přitom zůstaly stejně kvalitní a funkční. 

Jakou expertízu jste do projektu vnesli? 

Spolu s Brain4Industry jsme propočítávali dopady tohoto inovativního řešení na výrobu i na uhlíkovou stopu. Zjistili jsme, že inovace má pro výrobce řadu dalších přínosů. Tím, že firma výrazně snížila hmotnost výrobku, zrychlila jeho výrobu o dvacet procent. Tím zároveň snížila množství plynu a energie, které při výrobě spotřebuje. A co se týče uhlíkové stopy, dokázala snížit produkci oxidu uhličitého při výrobě o čtyřicet tun. Tento případ velmi zajímavě ukazuje, že pomocí pokročilých výrobních technologií se vám vyplatí optimalizovat i zdánlivé drobnosti. 

Pomohli jste i výrobci vozidel Škoda Auto. Co jste pro něj řešili? 

Škoda Auto využívá pro odlévání motorů formy s ocelovým jádrem. Časté používání forem v náročných podmínkách se samozřejmě podepisuje na jejich životnosti — dochází k únavě materiálu a vznikají trhliny v kritických místech. Expertům z laserového centra HiLASE (součást Brain4Industry) se podařilo tato namáhaná místa zpevnit. Použili kombinaci metod PVD povlakování a laserového zušlechťování (Laser Shock Peening). Výrazně tak prodloužili životnost forem. 

Naši odborníci pak na základě naměřených dat zkoumali, jak přesně se způsob úpravy formy odráží na její životnosti, ale také na uhlíkové stopě výroby. A výsledek je jednoznačný: moderní technologie pro zušlechťování povrchu nástrojů rozhodně pomáhají snížit uhlíkovou stopu. Vypočítali jsme, že pokud formu upravíme pokovováním a současně laserem, sníží se emise skleníkových plynů téměř o čtyřicet procent. To je skutečně hezké číslo. 

osobní vazby s byznys lídry, top experti, technologie, trendy, SIC Business komunita

Své znalosti a zkušenosti předáváte podnikatelům i v rámci Středočeského inovačního centra jako expertka jeho SIC Business komunity. Co v ní připravujete? 

Spolupracuji na odborné konferenci, kterou SIC pořádá pod záštitou Brain4Industry. Věnujeme ji efektivní a udržitelné průmyslové výrobě. Ukazujeme konkrétní případové studie z firem, kde digitalizace a pokročilé technologie výrazně přispěly k úsporám a ekologičtější produkci. Prezentují je právě Škoda Auto a Kompan, ale také odborníci z inovativní slévárny Beneš a Lát nebo ze společnosti Sipral, která vyrábí pláště budov. Na konferenci vystoupí i zástupce Raiffeisenbank, který vysvětlí, proč je pro banky důležité ESG jejich klientů. 

V rámci SIC Business komunity podnikatelům ráda ukazuji, jak mohou zvýšit hodnotu svých výrobků, konkurenceschopnost svých firem a zajistit si stabilní místo v dodavatelském řetězci. 

Proč tak ráda spolupracujete s vědecko-výzkumným konsorciem, jehož zakládajícím členem je právě SIC? 

Možná proto, že jsem původně z vědeckého prostředí, stejně jako moji kolegové v EnviTrail. Ukazujeme vlastně technickou cestu k udržitelnosti. Když firmám pomáháme vypočítat a snížit uhlíkovou stopu nebo připravit nefinanční reporting, postupujeme vždy na základě analýzy faktů a objektivních dat. 

A moc se nám líbí, že konsorcium Brain4Industry i Středočeské inovační centrum pomáhají malým a středním výrobním podnikům aplikovat výsledky špičkového technologického výzkumu do každodenní praxe. Ať už v oblasti digitalizace, aditivních a laserových technologií nebo třeba umělé inteligence. A obdobně jako my pomáhají firmám s nefinančním (ESG) reportingem a s udržitelným podnikáním

SIC, cirkularita, cirkulární ekonomika, Cirkulárka

Proč se vaše společnost EnviTrail zaměřuje na uhlíkovou stopu a ESG? 

Když změříte uhlíkovou stopu své firmy, můžete najít řadu příležitostí, jak snížit emise skleníkových plynů, ale také jak zvýšit své příjmy, získat konkurenční výhodu a nakonec i zlepšit renomé svého podniku. Baví nás fakt, že výpočet uhlíkové stopy má pro firmu tolik přínosů najednou. Podobně je to s nefinančním (ESG) reportingem, který některé firmy vnímají jen jako zákonnou povinnost nebo spíš jako noční můru. Ve skutečnosti se ale díky ESG auditu podíváte na svoji firmu jinou optikou. Získáte nástroj pro efektivní řízení rizik. 

Jak pracujete s podniky, které sledování uhlíkové stopy a ESG vnímají spíš jako nutné zlo? 

Pracujeme s nimi podobně jako s firmami, které je mají ve své DNA. Snažíme se pochopit jejich motivaci a ukázat, co může podnikatel získat, když se komplexně zamyslí nad tím, jak jeho firma funguje. Když se podívá na celý její výrobní cyklus včetně dopadů na životní prostředí. Samozřejmě, že žijeme trochu v zelené bublině a uhlíková stopa není všespásná. Ráda ale hledám rozumnou cestu, která je schůdná jak pro firmu, tak pro přírodu. 

Rozhovor vedl Michal Ježek, spolupracovaly Eva-Žofie Hlinková a Kateřina Lorencová. Přečíst si ho můžete i na Finmag.cz.