Cirkulárka

MENU

CIRKULÁRKA

Špičkový expert nasměruje vaše podnikání k udržitelné budoucnosti!

Chtěli byste udržitelnější model fungování firmy, který vám přinese více zákazníků? Zajímá vás, jaké má vaše podnikání dopady na životní prostředí a společnost? Chcete získat konkurenční výhodu? Náš konzultační program Cirkulárka vám pomůže transformovat firmu ve zvolené oblasti oběhového hospodářství.

 • Získáte podporu experta, který má za sebou řadu úspěšných projektů s malými a středními firmami či start-upy.
 • Díky odbornému pohledu zvenčí do vaší firmy zavedete principy cirkulární ekonomiky.
 • Ušetříte spoustu nákladů a zajistíte si silnější pozici na trhu.
 • Program Cirkulárka dostanete za velmi výhodných podmínek (SIC hradí až 80 % z tržní ceny).
 • Administrativa je minimální.

Pro koho je program Cirkulárka určen?

 • Malé a střední firmy do 250 zaměstnanců s výší obratu do 1 mld. Kč.
  – se sídlem nebo provozovnou ve Středočeském kraji
  – s vlastním výrobkem nebo službou
 • Cirkulárku mohou využít i firmy a start-upy z celé ČR jako součást programu Technologická inkubace, jehož je SIC akreditovaným partnerem.

Co vám pomůžeme vyřešit

 • Odpadové hospodářství: Jak můžete předcházet vzniku odpadů, jak s nimi správně nakládat, jak využít odpad jako zdroj
 • Energetiku: Jak můžete využít obnovitelné zdroje energie pro Vaši provozovnu
 • Vodohospodářství: Jak lze čistit vodu a snížit její spotřebu
 • Obalový materiál: Možnosti recyklace či znovuvyužití těchto materiálů, alternativní možnosti obalů
 • Ekodesign: Alternativní materiály, LCA produktu (Life Cycle Assessment)
 • Cirkulární audit: Kompletní analýza fungování vaší firmy a konkrétní řešení inovací
 • Komunikaci udržitelného profilu firmy: Jak správně komunikovat cirkulární produkty a jak se vyhnout greenwashingu

V čem je program výjimečný

 • Nabízíme až 40 hodin spolupráce se špičkovým expertem (hradíme až 80 % z tržní ceny).
 • Získáte konkrétní řešení inovací, včetně strategie jejich implementace.
 • Zavedete vhodné principy cirkulární ekonomiky, které vám sníží náklady, přinesou nové příjmy, a zároveň zlepší vaši společenskou odpovědnost a posílí vaši pozici na trhu.
 • Připravíte se na ESG reporting, který bude brzy podmínkou EU pro získání úvěrů.
 • To vše s minimální administrativou

Jak program Cirkulárka funguje?

Krok 1: Vstupní analýza

Zástupce SIC* a klient společně definují zvolenou oblast, konkrétní potřeby a očekávání klienta (na jejich základě je doporučen nejvhodnější expert).

* Za Středočeské inovační centrum facilituje celý průběh programu Key Account Manager

Krok 2: Úvodní schůzka s expertem

SIC + klient + expert si společně odsouhlasí konzultační plán a stanoví konkrétní cíle a výstupy konzultací.

Krok 3: Schválení projektu

SIC schválí navržený projektový plán a výstupy.

Krok 4: Realizace projektu s expertem

Program nabízí až 40 hodin konzultací, které probíhají dle stanoveného plánu.

Krok 5: Závěrečná schůzka

Zhodnocení výstupů a naplnění cílů na společném setkání SIC + klient + expert

Krok 6: Uzavření projektu a proplacení nákladů

S kým můžete spolupracovat?

S desítkami akreditovaných expertů, kteří mají za sebou řadu úspěšných projektů s malými a středními firmami či start-upy. Naši experti jsou lidé, které spojuje touha předávat své zkušenosti a podporovat rozvoj podnikatelského ekosystému. Vybereme pro vás odborníky přímo na danou problematiku, jejichž profily a úspěchy důkladně známe, protože jsou součástí celorepublikové sítě Ynovate.

PRO VÍCE INFORMACÍ KONTAKTUJTE MANAŽERA PROGRAMU CIRKULÁRKA

Kontaktujte nás
Kontaktujte mě