Cirkulární ekonomika

MENU

Zabýváme se vlivem podnikání na životní prostředí.

S rostoucí hrozbou klimatických změn roste i tlak na přechod k oběhovému hospodářství. Zajímá vás, jak na tom vaše firma je z hlediska udržitelnosti a jak to změnit? Nabízíme konzultační služby v oblasti cirkulární ekonomiky, které vám pomůžou s transformací k trvale udržitelné činnosti. Jak z hlediska dopadů na životní prostředí, tak souvisejících ekonomických aspektů.

Komu je program určen?

 • Malým a středním podnikům se sídlem nebo provozovnou ve Středočeském kraji
 • Podpora je poskytována v režimu de minimis

Oblasti podpory:

 • Energetika
 • Odpadové hospodářství
 • Vodohospodářství
 • Obalový materiál
 • Produktový design
 • Legislativa, Green Deal
 • LCA
 • Green marketing

Pravidla fungování

Cílem programu je poskytnout dostupné konzultace pomocí rozsáhlé sítě expertů z mnoha různých oblastí cirkulární ekonomiky. Expert pomůže firmě analyzovat aktuální stav ve vybrané oblasti, připravit návrhy změn a případně doporučit možné dodavatele a pomoci s implementací daných změn. To vše s ohledem na ekonomickou stránku podnikání.

Jak funguje podpora / spolupráce?

Program nabízí dvě možnosti konzultací, které buď mohou proběhnout samostatně nebo na sebe vzájemně navazovat.

Podpora v podobě 10 konzultačních hodin

 • Tato verze programu nabízí 10 hodin s expertem, který Vás provede celkovou problematikou oběhového hospodářství ve vašem oboru, zhodnotí vaší situaci a vytičí prioritní oblasti k transformaci

Podpora v podobě 20-40 konzultačních hodin

 • Tato verze programu nabízí 20-40 hodin poradenských služeb experta ve zvolené oblasti a zahrnuje přípravu strategie a pomoc s její implementací