MENU

Zahraniční metoda Maker vzdělávání testovaná v rámci pilotního projektu SIC DigiEduLab získala akreditaci MŠMT

SIC s radostí informuje o dosažení významného milníku projektu Maker kultura ve školách. Díky spolupráci se Vzdělávacím institutem Středočeského kraje se nám podařilo získat akreditaci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy pro metodu Maker vzdělávání, kterou poprvé otestovala Střední průmyslová škola Emila Kolbena v Rakovníku v listopadu 2019. 

Metoda Maker vzdělávání kombinuje několik kreativních technik vycházejících z potřeb uživatele, které se promítají v zahraniční metodě Gradual Immersion Method (GIM), jejímž autorem je mexický výzkumník a profesor prestižní soukromé univerzity Tecnológico de Monterrey, Jorge Sanabria-Z. GIM je intuitivní strategický kognitivně-pedagogický přístup, který provází účastníky procesem řešení problému a zahrnuje tři fáze: seznámení, spolutvoření a exhibice. Účastníci se prostřednictvím praktických činností nejprve seznamují se základními technologiemi vhodnými k digitální tvorbě, následně vyrábějí 3D funkční prototypy, které nakonec představují před publikem. GIM znamená společně pracovat na nápadech, a to s využitím společných tabulí jako je Trayekta a zahrnuje kreativní techniky jako je Desing Thinking. Tento přístup vede současně k rozvoji měkkých a technických dovedností potřebných pro 21. století. Hlavním cílem je přitom hledání skutečných řešení problémů na lokální i globální úrovni, které jsou často propojené s cíli udržitelného rozvoje OSN. 

Co znamená akreditace?

Až do roku 2023 bude tato metoda dostupná pro jakoukoli střední školu v České republice, a to prostřednictvím akreditovaného kurzu s názvem „Základy Maker kultury: technicky orientované dovednosti pro 21. století“, který bude brzy otevřen pro učitele pod hlavičkou Vzdělávacího institutu Středočeského kraje. 

V současné době 5 českých učitelů prochází procesem certifikace vedoucí k získání titulu „Maker Fundamentals Certified Technical Collaborator“. Získání této certifikace učitelům umožní stát se lektory 3 denního praktického workshopu, prostřednictvím něhož mohou tuto metodu předávat dalším českým učitelům. Naší snahou je, aby se tohoto workshopu zúčastnilo co nejvíce českých učitelů, kteří pak mohou se svými studenty pracovat na smysluplných projektech při využití prvků Maker vzdělávání, a to v rámci jakéhokoliv předmětu.

Více o projektu na https://s-ic.cz/cs/projekty/maker-kultura-ve-skolach/