MENU

Startujeme rubriku Inovační slovníček SIC – písmeno A – Akcelerátor

Co na srdci, to na jazyku, říká se. My v SIC máme na srdci inovace a na jazyku chceme mít přesné pojmy pro lehkou komunikaci s Vámi. Otevíráme proto popularizační rubriku klíčových slov, s nimiž často pracujeme ve společném inovačním ekosystému Středočeského kraje. A začínáme samozřejmě pěkně od začátku…

V kořenu slova dodnes najdeme jeho pradávný původ. Slovo celer znamená v latině „rychlý“. Odtud se vzal pojem akcelerace, která ve fyzice popisuje zrychlení tělesa v čase. A kousek dál najdeme akcelerátor, tedy program, firmu, instituci či pracoviště při univerzitě, které podporuje inovativní projekty začínajících firem a pomáhá akcelerovat jejich vývoj a růst. Za vůbec první podnikatelský akcelerátor se považuje Y Combinator, který se usídlil v americké líhni inovací Silicon Valley. V Česku se první „urychlovač“ objevil o tři roky později, kdy Jihomoravské inovační centrum spustilo projekt STARCUBE. Dnes najdeme v tuzemsku více než desítku akcelerátorů, které podporují projekty mladých firem zejména pomocí mentoringu, networkingu nebo marketingu. Vedle nich pomáhají akcelerovat podnikání inovační centra, která v rámci projektu MŠMT Smart Akcelerátor systematicky rozvíjí inovační prostředí v jednotlivých krajích. Středočeské inovační centrum se věnuje nejen start-upům, ale všem malým a středně velkým firmám v kraji, které mají inovativní produkt a ambici růst. Podporujeme je od fáze start-upu, přes inovaci produktů až po jejich uvedení na trh a expanzi na trhy nové.