Štítek: Covid-Vyzkum

MENU

První koordinované aktivity EU v rámci Akčního plánu ERAvsCorona

Evropská unie chce sjednotit úsilí členských států v boji proti koronaviru SARS-CoV-2. Výrazem této snahy je akční plán ERAvsCorona, který…

27. 4. 2020

Nový zákon o fungování vysokých škol v době pandemie

Přehled hlavních změn, které přináší nový zákon o vysokých školách v souvislosti s pandemií. Zákon reaguje na mimořádnou situaci v…

24. 4. 2020

Nová vědecká platforma pro sdílení dat o koronaviru

Evropská komise a její partneři spustili evropskou datovou platformu COVID-19, která umožní rychle shromažďovat a sdílet dostupné vědecké údaje, jako…

23. 4. 2020

Nová možnost podpory výzkumu spojeného se zmírněním negativních celospolečenských dopadů souvisejících s pandemií COVID-19

Technologická agentura ČR (TA ČR) připravuje 4. veřejnou soutěž Programu ÉTA, která bude zaměřena na zmírnění negativních celospolečenských dopadů a…

22. 4. 2020

Doporučení k zadávání zakázek

Ministerstvo pro místní rozvoj zveřejnilo metodická doporučení: Možnosti zadavatelů při zadávání veřejných zakázek ve stavu nouze a Doporučení ke změnám…

21. 4. 2020

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) vyhlásilo Výzvu V COVID-19 programu podpory INOVAČNÍ VOUCHERY. Řídicí orgán OP PIK stanovil alokaci ve výši 50 mil. Kč.

Cílem výzvy COVID-19 je sdílení poznatků a know-how mezi podnikovou a výzkumnou sférou, které mohou podnikatelské subjekty využít pro boj proti koronavirové…

21. 4. 2020

Česko jako členský stát mezinárodních výzkumných infrastruktur v reakci na COVID-19

Epidemie nového typu koronaviru vyvolala řadu zdravotních, sociálních a ekonomických dopadů. Jednu ze zásadních rolí v řešení těchto dopadů představují…

21. 4. 2020

Informace pro žadatele OP VVV a příjemce OP VVV, OP VK a OP VaVpI

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako Řídicí orgán OP VVV, OP VK a OP VaVpI se v souvislosti s vyhlášením…

19. 4. 2020

Aktuální kontakty na pracovníky Sekce EU a ESIF MŠMT během stavu nouze

MŠMT zveřejnilo vzhledem k vyhlášenému stavu nouze kontakty na klíčové zaměstnance řídicího orgánu (e-maily a mobilními telefony). Více najdete na…

17. 4. 2020
 data-srcset

Vědci z AVČR zpracovali přehled dění v médiích na téma koronavirus v posledních 14 dnech

Novým typem koronaviru s názvem SARS-CoV-2 se nezabývají jenom lékaři v praxi, ale i výzkumníci z nejrůznějších vědních oblastí AV…

17. 4. 2020