MENU

Středočeské inovační centrum představuje nové nástroje, které napomáhají propojení výzkumné a soukromé sféry a přenosu výsledků výzkumu do praxe.

Věda v srdci inovací je katalog výzkumných a vývojových služeb vybraných výzkumných center ve Středočeském kraji určený zejména firmám, které hledají partnera ve výzkumu pro svoje inovační projekty. Díky programu SIC CONNECT zase dokáže Středočeské inovační centrum /SIC/ „na míru“ propojit firmy ze Středočeského kraje s vhodnými partnery z výzkumné sféry, a to nejen z regionu, což už v minulosti několikrát dokázal.

V loňském roce tým Středočeského inovačního centra osobně zmapoval výzkumné a vývojové aktivity 31 pracovišť výzkumných center ve Středočeském kraji, které mají potenciál pro spolupráci s firmami či obcemi a mohou tak být využitelné ve firemní sféře, ale také pro ekonomický rozvoj měst a obcí v regionu. 

Výsledkem tohoto rozsáhlého mapování je katalog Věda v srdci inovací, který nabízí přehledně a na jednom místě přehled technologického vybavení, výzkumných a vývojových služeb a klíčové expertízy těchto center ve Středočeském kraji a obsahuje také reference úspěšně realizovaných společných projektů výzkumných center s partnery z aplikační sféry.  Spolu s tištěným katalogem vznikla jeho interaktivní webová verze na portálu www.vedavsrdciinovaci.cz, jež reflektuje obsah katalogu a poskytuje možnost průběžné aktualizace i snadného fulltextového vyhledávání.

Katalog služeb výzkumných center ve Středočeském kraji Věda v srdci inovací

Katalog také prezentuje Středočeský kraj jako atraktivní místo s vysokým inovačním potenciálem a výzkumnou excelencí v řadě oborů a technologických oblastí. Současně pomáhá samotným výzkumným centrům s komercializací a propagací aktivit směrem k možným uživatelům a cílovým skupinám. 

Pro firmy má SIC nadále i program na vyhledání vhodných partnerů ve výzkumné oblasti. Díky tomu SIC šetří čas a starosti s hledáním vhodných partnerů a dále i s úvodní komunikací s nimi a nastavením spolupráce s konkrétní osobou. 

Sledujte www.vedavsrdciinovaci.cz nebo stránky www.s-ic.cz

Infobox: Věda a výzkum ve Středočeském kraji

Kromě ústavů Akademie věd s dlouholetou tradicí jako je Astronomický ústav v Ondřejově nebo Výzkumný ústav Silva Taroucy pro krajinu a okrasné zahradnictví v Průhonicích, vyrostly v kraji v posledních několika letech významné mezinárodní výzkumné infrastruktury. To jsou především centrum BIOCEV – Biotechnologické a biomedicínské centrum Akademie věd a Univerzity Karlovy ve Vestci, nebo špičková laserová centra ELI BEAMLINES a HiLASE v Dolních Břežanech. Některá místa v kraji koncentrují až několik výzkumných center. Tak je tomu v případě středočeské obce Husinec-Řež, kde se v jednom areálu nachází hned čtyři výzkumná centra zabývající se jadernou energetikou, jadernou fyzikou či anorganickou chemií.

Středočeský kraj spolu s Prahou tvoří 50 % vědecko-výzkumné kapacity ČR. Z top 100 firemních investorů do výzkumu a vývoje (VaV) v EU má ve Středočeském kraji sídlo nebo pobočku hned 13 firem. V roce 2017 činily celkové investice do VaV ve Středočeském kraji 14 mld. Kč. Firemní sektor tvořil 85 %. Pro porovnání, v celém Česku je to pouze 55 %. Kraj má dlouhodobě nejnižší nezaměstnanost, kolem 3 %. Ve výzkumu a vývoji pracuje přes 7 000 zaměstnanců. Podnikatelský sektor v regionu reprezentuje téměř 30 000 firem. V letošním roce se Středočeský kraj zařadil po bok dalších českých regionů, kteří naplňují novou Inovační strategii ČR s vizí „The Czech Republic: The Country For The Future“.